Transparantie? Liever gisteren dan vandaag!

Door Tine van der Vloet op 19 februari 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Personen met een handicap krijgen een persoonsvolgend budget (PVB) wat kan worden uitbetaald via voucher of in cash. Het is niet altijd duidelijk of deze budgetten ook altijd volledig worden opgebruikt door hen. Daarom heb ik de minister een schriftelijke vraag gesteld over deze cijfers.

Uit deze cijfers bleek dat er in 2018 bij personen die een PVB enkel via voucher benutten er een onderbenutting was van maar 0,95% in tegenstelling tot personen met een cashbudget. Daar was de onderbenutting zo’n 5 tot 20 keer hoger dwz dat ze op het einde van het jaar meer van hun budget overhielden dan iemand die de zorg inkoopt in een voorziening met voucher.

Dit verschil tussen een PVB-voucher en een PVB in cash verbaast mij eigenlijk wel. Het zal voor een vergunde zorgaanbieder waarschijnlijk gemakkelijker zijn om een inschatting te maken van wat de zorg zal kosten en daardoor een exactere berekening te maken waardoor er minder onderbenutting van budget is.

Ik vroeg de minister in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding dan ook of het een zichtbaar fenomeen is dat voorzieningen de hele voucher claimen? Ik ontvang daarover vaak verhalen die mij wat zorgen baren. Het advies wat ik dan geef is om de beheersovereenkomst van de vergunde zorgaanbieder waar ze de zorg inkopen goed te bekijken. En heel vaak krijg ik dan de reactie dat die nog steeds heel vaag en niet transparant is.

Ook tijdens het bespreken van de beleidsnota en de begroting heb ik de minister al gewezen op het belang van deze transparantie van de kosten van een vergunde zorgaanbieders. De Wegwijzer van het Vlaams agentschap voor personen met een Handicap was een eerste aanzet om de persoonsvolgende financiering te ondersteunen. Ook in deze sector moeten transparant vergeleken kunnen worden. Maar het is ook van groot belang dat dit op een correcte, duidelijke en begrijpbare manier gebeurd.

Minister Beke gaf dan ook aan dat de budgethouder inderdaad recht heeft op een transparante weergave van de kosten die een vergunde zorgaanbieder aanrekent voor zorg- en ondersteuningsfuncties die met een budget worden vergoed. Zo is in het digitaal platform van de Wegwijzer voorzien dat zorgaanbieders kostprijzen kunnen ingeven. Het VAPH sensibiliseert de aanbieders om hun gegevens te registreren in het digitaal platform, vragen van zorgvragers te beantwoorden en hun aanbod verder te concretiseren in het digitaal platform. Indien blijkt dat dit onvoldoende garanties biedt op transparantie, zal de minister verdere stappen overwegen.

Ik drong in de commissie aan bij de minister om snel werk te maken van deze transparantie. Deze komt er beter gisteren dan vandaag. Het is voor personen met een handicap dan ook belangrijk om te kunnen zien waar het bestede budget naartoe gaat en waar voor het  gebruikt wordt. Ook als je voor het eerst een budget krijgt, is het zeer goed dat je op de website van de verschillende voorzieningen kan zien welke zorg men aanbiedt en wat de kostprijs hier voor is. Deze transparantie is er nu te weinig ! De minister beloofde in zijn antwoord om hier stappen in te ondernemen als de transparantie achter wegen blijft! Ik ga dit ook in de toekomst blijven volgen want duidelijkheid is voor iedereen belangrijk en goed!

Het volledige verslag van de mijn vraag kan u hier vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is