Testfase zorgzwaartebepaling voor minderjarigen moet snel weer opgestart worden!

Door Tine van der Vloet op 21 juli 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF minderjarigen) zou moeten komen. Ik was hier dan ook heel enthousiast over.

Onder toenmalig minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zijn er bouwstenen opgesteld waar het PVF minderjarigen rond gebouwd zou worden. Deze bouwstenen zijn op 5 april 2019 door de Regering Bourgeois goedgekeurd. Één van deze bouwstenen was de manier van inschalen van de zorgzwaartebepaling bij minderjarigen met een handicap. Om deze zorgzwaartebepaling te doen heeft het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap een oproep gedaan om een testfase op te starten. Deze zou in het voorjaar van 2020 lopen zodat in juni 2020 de eerste stappen naar een volwaardig PVF minderjarigen zouden kunnen gezet worden. Maar deze vooropstelling wordt  jammer genoeg niet gehaald.

Helaas gooide ook hier COVID-19 roet in het eten en werd de testfase op pauze gezet als gevolg van de coronacrisis. Tine van der Vloet stelde dan ook enkele gerichte schriftelijke vragen aan minister Wouter Beke over de heropstart van de testfase rond de zorgzwaartebepaling. De richtdatum voor het opnieuw heropstarten van deze testfase is vastgesteld op 1 oktober 2020. Er zal dan 4 maanden getest worden met het nieuwe inschaalinstument, 1 maand wordt voorzien voor het hertesten van dezelfde groep om de betrouwbaarheid van het nieuwe inschaalinstrument te testen. Na deze perioden van testen wordt er een evaluatieperiode van 3,5 maand voorzien. Tot slot wordt er een opleidingsfase voor de inschalers georganiseerd.

Ik hoop dat het uiteindelijke inschaalinstrument snel ontwikkeld kan worden en klaar kan zijn voor gebruik. Het is dan ook erg belangrijk dat deze testfase geen verdere vertraging oploopt zodat het PVF voor minderjarigen eindelijk van start kan gaan! Zo kan men ook bij de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking  van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd evolueren. Het blijft belangrijk dat personen met een beperking de regie over hun zorg in eigen handen kunnen nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is