Strategisch plan autisme wordt uitgerold

Door Tine van der Vloet op 18 december 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
meer autismevriendelijk Vlaanderen

Het meer autismevriendelijk maken van de samenleving veronderstelt blijvende inspanningen en aandacht op vele terreinen en domeinen. In Brussel vond op 13 december het Congres Autismevriendelijk Vlaanderen plaats. Naast uitleg over de projecten die in 2018 werden gerealiseerd (chathulp voor personen met autisme, zomerkampen voor kinderen met autisme, vormingspakketten rondom autisme, … ) spraken daar ook verschillende academici over de stand van zaken in Vlaanderen op vlak van autismevriendelijke ondersteuning.

 

Sinds 2018 wordt jaarlijks recurrent een budget van 800.000 euro voor nieuwe, specifieke acties vrijgemaakt. Uit een schriftelijke vraag van mij kwam naar voren hoe dit in 2018 werd besteed. Voor 2019 dienen de middelen nog te worden verdeeld.

 

Wat Wie Budget
uitbouwen platform Participate Autisme VZW Participate Autisme 130.000 €
Academische werkplaats autisme Steunpunt WVG 390.000 €
Versterken van de inleefsessies VVA 52.000 €
De ontwikkeling van regionale netwerken autisme in Vlaanderen Steunpunt WVG 78.540 €
Onderzoek naar de wachtlijsten voor multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, met specifiek aandacht voor autisme Steunpunt WVG 80.905 €
Chathulp autisme Liga Autisme Vlaanderen 67.260 €
Totaal   798.705 €

 

Ik ben erg enthousiast over de chathulp autisme, dit wordt in het voorjaar 2019 door de Liga Autisme Vlaanderen uitgerold. Zij bieden een chataanbod aan voor personen met autisme en hun directe omgeving, die kunnen hiermee terecht bij een professionele begeleider gespecialiseerd in autisme. Ook de website http://participate-autisme.be/nl/ die werd ontwikkeld, en waar je een praktische gids vindt om autisme te begrijpen is zeker een meerwaarde. Zo komen we meer en meer tot een meer autismevriendelijk Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is