Septemberverklaring regering Jambon: Investeringen in zorg en welzijn.

Door Tine van der Vloet op 2 oktober 2020

Elk nieuw parlementair jaar start in september traditioneel met de septemberverklaring van de Vlaams minister-president. Ook dit jaar, al was het in een iets andere vorm, gaf minister-president Jan Jambon toelichting bij de beleidsplannen van de Vlaamse Regering voor het komende jaar.

Zoals te verwachten stond deze septemberverklaring voor een groot gedeelte in teken van de coronacrisis. Maar ook op het domein van welzijn was er wat nieuws te melden.

Zorgsysteem op pijl houden

Zo wilt de Vlaamse regering het zorgsysteem op peil houden. Hiervoor wordt 525 miljoen euro per jaar voor voorzien. “We hebben terecht geapplaudisseerd voor de mensen in de zorg. Maar de crisis heeft ook zwakke plekken in ons zorg- en welzijnssysteem blootgelegd. Die moeten aangepakt worden” aldus Jan Jambon. Met het voorziene geld wil de Vlaamse regering de zorgberoepen aantrekkelijker maken door het verminderen van de werkdruk en een betere verloning.

Versnellen investering 270 miljoen

Ook in de sector van personen met een beperking wordt geïnvesteerd. In het Vlaams regeerakkoord was opgenomen dat er tegen 2024 een bedrag van 270 miljoen trapsgewijs extra zou worden geïnvesteerd in de VAPH-sector. In het debat rond de septemberverklaring kon minister Beke melden dat deze investering naar voren gehaald werd. Dit wilt zeggen dat vanaf 2021 deze 270 miljoen al volledig wordt vrijgemaakt voor personen met een beperking. Door deze maatregel kunnen een deel van de personen met een beperking die wachten op een budget sneller gebruik maken van de gewenste ondersteuning.

De verder uitwerking van deze maatregel en de mogelijke verdeling van dit budget moet nog beslist worden. Het VAPH zal hierover in gesprek gaan met gebruikers over hoe de middelen het best kunnen aangewend worden. Het doel is namelijk om zo veel mogelijk mensen te helpen met de middelen die beschikbaar zijn.

Hopelijk hebben de gesprekken van het VAPH snel resultaat zodat het verdelen van het budget op een snelle, maar doordachte manier kan gebeuren. Ik blijf dit vanuit de commissie welzijn natuurlijk voor u opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is