Provinciale middelen Gielsbos blijven behouden

Door Tine van der Vloet op 13 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

Heel wat bevoegdheden werden deze legislatuur van de provincie naar andere niveaus gebracht. Zo kon er in de politieke structuur van de provincies gesnoeid worden. Bij de uitwerking van de overgang komt vaak ongerustheid kijken, daarom stelde ik enkele vragen aan minister Vandeurzen, waarin ik onder meer meer duidelijkheid vroeg voor het Gielsbos, een erg grote voorziening in onze regio.

 

Duidelijkheid voor personeel en infrastructuur

 

In een vraag die ik in oktober 2016 stelde, liet de minister reeds weten dat hij zich zou engageren om de middelen die nu vanuit de provincie naar het Gielsbos gaan, ook vanaf 1 januari 2018 in te zetten voor de verdere werking ervan. Deze week kreeg ik nog meer duidelijkheid, na een nieuwe vraag. Naar het personeel toe wordt duidelijk dat ze tewerkgesteld blijven door Gielsbos VZW, naar infrastructuur toe werd duidelijk dat de provincie het beheer van het domein en de infrastructuur voor externen verder zet. Alle info over het Gielsbos en de andere provinviale instellingen vind je in de schriftelijke vragen in bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is