Projectgroep PVF voor minderjarigen… kent u ze?

Door Tine van der Vloet op 28 januari 2020

Persoonsvolgende financiering bij minderjarigen… het komt er aan in 2020.

Daarom heeft Minister Beke in zijn beleidsnota duidelijk aangegeven dat de Projectgroep PVF minderjarigen dan ook volgende legislatuur verder wordt gezet. Maar wie zit er nu eigenlijk in deze projectgroep? En wat doen zij?

Aangezien dat kinderen en jongeren met een handicap alle nodige kansen moeten kunnen krijgen om een zo inclusief en zelfstandig mogelijk leven te leiden, moeten ze alle mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien in een context die optimale ondersteuning kan bij bieden. Nog meer dan bij meerderjarigen is een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende sectoren en beleidsdomeinen absoluut noodzakelijk. Zo ook om de persoonsvolgende financiering te doen slagen.

De projectgroep PVF minderjarigen bestaat uit de leden van het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het agentschap Opgroeien, het departement Onderwijs, vertegenwoordigers van de voorzieningen (het Vlaams Welzijnsverbond, SOM), de gebruikersorganisaties (Katholieke Vereniging Gehandicapten, Vereniging personen met een handicap vzw), bijstandsorganisaties (Onafhankelijk Leven) en de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding. De vergaderingen worden ook bijgewoond door vertegenwoordigers van het Kabinet. Een grote groep hoor ik u denken, maar zo wilt de minister een groot draagvlak creëren voor de voorstellen welke door de projectgroep worden uitgewerkt.

Eén keer per maand wordt er door de verschillende stakeholders vergaderd. Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de persoonsvolgende financiering van minderjarigen. Het is ook niet mogelijk om de PVF van meerderjarige zo maar over te nemen. Bij minderjarige evolueert de handicap op zich nog heel sterk. Ook hebben zij verschillende behoeftes die ook nog een keer veranderen afhankelijk van de levensfase waar zij op dat ogenblik in zitten als baby, kind, puber. Ook is er een sterke overlapping of raakvlak met andere beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs. Daarom is er ook een sterke samenwerking met het Agentschap opgroeien om dit tot een goed einde te brengen.

Deze projectgroep is uiteraard niet de enige groep die achter de schermen volop aan het werk is. Het is belangrijk dat men goed nadenkt over de uitrol hiervan.

Ik volg het in ieder geval de volgende maanden goed mee op!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is