Procedure voor heroverweging bij noodsituatie; weinig kans op slagen

Door Tine van der Vloet op 16 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

Deze bestuursperiode werd door de Vlaamse Regering 330 miljoen euro extra voorzien aan uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking. De verdeling hiervan gebeurt op basis van de prioriteitengroep die je meekreeg van het VAPH. Ook nieuw in deze bestuursperiode is dat een deel van het uitbreidingsbeleid wordt gereserveerd voor ‘automatische toekenningsgroepen’, dit zijn situaties van noodsituatie, spoedprocedure of maatschappelijke noodzaak. Voordat het systeem van persoonsvolgende financiering bestond, kon het immers zijn dat er voor deze groepen geen geld voorzien was, nu werd dit ingebouwd. In 2017 en 2018 bleek dat deze automatische toekenningen een erg groot deel van het uitbreidingsbeleid innamen, en de grootste groep zijn mensen in een noodsituatie. Er zijn echter ook heel wat mensen die een noodsituatie aanvragen, maar geen budget toegekend krijgen, hierover bevroeg ik minister Vandeurzen.

Procedure in verschillende stappen

De aanvragen noodsituatie worden in eerste instantie behandeld door het provinciaal kantoor van het VAPH. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan een verzoek tot heroverweging worden ingediend. Hierna wordt het dossier opnieuw beoordeeld door de Heroverwegingscommissie (HOC). Wanneer zij bij een afgewezen noodsituatie toch een positief advies geven, wordt dit terug bekeken door het VAPH. Wanneer je dus niet akkoord bent met de afwijzing van je dossier dient je dossier dus twee stappen te doorlopen.

Weinig kans op slagen

Uit de cijfers die de minister meegaf bleek dat er niet enkel veel mensen een budget noodsituatie kregen, ook heel wat aanvragen worden niet als noodsituatie erkend. In 2017 werden van de 165 aanvragen tot heroverweging er 53 alsnog een positief advies meegegeven door de heroverwegingscommissie . Uiteindelijk werden er hiervan echter slechts 27 aanvaard. De kans op een geslaagde heroverwegingsprocedure was in 2017 dus 16%. Aangezien de automatische toekenningen een groot deel van het uitbreidingsbeleid innamen had het VAPH voor 2018 een verstrenging aangekondigd. Dit toont zich ook in de cijfers. In 2018 was de kans op een geslaagde heroverwegingsprocedure nog slechts 8,5%, oftewel 9 op 105 dossiers. De volledige vraag en antwoord aan de minister vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is