Nood aan perspectief voor prioriteitengroep 2 en RTH

Door Tine van der Vloet op 26 oktober 2021
Perspectief voor prioriteitengroep 2 en RTH

Tijdens de Commissie Welzijn van 26 oktober 2021 stelde ik een vraag om uitleg aan Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke over het perspectief voor wachtenden in prioriteitengroep 2 en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Op 30 juni 2021 kondigde Vlaams minister van welzijn, Wouter Beke het Zorginvesteringsplan aan. Hierin stond dat er 20 miljoen euro wordt voorzien voor prioriteitengroep 2 alsook voor RTH. Hierover stelde ik al enkele schriftelijke vragen - zowel over RTH als over prioriteitengroep 2 - aan minister Beke, maar veel duidelijkheid kwam er niet.

Vandaag vertelde de minister dat er een nieuwe piste op de tafel ligt voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Hij bekijkt momenteel de mogelijkheid om te werken met deelbudgetten. Met deze deelbudgetten zouden personen met een handicap uit prioriteitengroep 2 mogelijks eerst een deel van hun budget krijgen dat vervolgens, in de toekomst, zal worden omgezet naar een volledig budget.

Ik stelde de minister de vraag of dit juridisch wel kan. De minister antwoordde dat hij momenteel onderzoekt of er een juridische basis is voor de deelbudgetten en of de zekerheid kan geboden worden dat deze budgetten in de toekomst worden omgezet naar een volledig budget. Ik vind het jammer dat dit vandaag nog onderzocht moet worden, want mensen wachten al zeer lang op zorg en ondersteuning. Allerlei onderzoeken die op zich laten wachten schuift de besteding van de middelen steeds naar achter. Dit had in al veel eerder onderzocht kunnen worden.

Ook vroeg ik naar de visie van de minister over RTH. Volgens minister Beke liggen er ook pistes voor RTH op tafel. De volgende principes zouden volgens hem richtinggevend zijn; een sterkere vraagsturing, een flexibelere inzetbaarheid, een focus op lokale noden en regionale verankering in een intersectorale samenwerking. Er moet volgens hem worden vertrokken vanuit de vraag van de gebruiker en dit moet nabij en lokaal gebeuren. Als grote voorstander van vraaggestuurde RTH kan ik dit alleen maar aanmoedigen. Elke vraag die vanuit een persoon zelf komt, zou moeten beantwoord kunnen worden. Ik vergelijk het altijd met een cashbudget, alles wat kan met een cashbudget, zou in de toekomst ook moeten kunnen met RTH. Ik kijk alvast uit naar de pistes die op tafel liggen. Indien de minister de wachtenden in prioriteitengroep 3 wil toeleiden naar RTH, is het voor mij van groot belang dat dit vraaggestuurd kan.

Ik riep de minister op om zo snel als mogelijk de beschikbare middelen in te zetten, zowel voor prioriteitengroep 2 als voor RTH. Perspectief voor de wachtenden is momenteel van cruciaal belang. Ik blijf dit met veel belangstelling verder opvolgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is