Persoonsvolgende financiering; ook voor pleeggezinnen!

Door Tine van der Vloet op 18 februari 2016, over deze onderwerpen: Welzijn

Wanneer iemand een pleegkind met een beperking opvangt, blijken zij op een praktisch probleem voor financiering te stuiten. Het huidige Persoonlijk assistentiebudget (PAB) en pleegzorg gaan immers niet samen, omdat dit gezien worden als ‘dubbele financiering’. Zo wordt het voor pleegouders die besluiten in plaats van een pleegkind, een pleegkind met een beperking op te vangen wel extra moeilijk.

Bij de bespreking van de beleidsbrief 2016 vorig jaar, vroeg ik de minister reeds of persoonsvolgende financiering (PVF) in de toekomst combineerbaar zou zijn met pleegzorg. Toen stelde de minister dat theoretisch de combinatie van pleegzorg en handicapspecifieke zorg mogelijk zou moeten zijn.

Om meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen stelde ik een bijkomende schriftelijke vraag. Uit het antwoord bleek dat in de toekomst, zowel voor minderjarigen als voor volwassenen een combinatie van pleegzorg met persoonsvolgende financiering mogelijk zal zijn.

In de praktijk zal het als volgt gaan. Met de start van PVF wordt een onderscheid gemaakt tussen woon- en leefkosten enerzijds en zorggebonden kosten anderzijds. Woon- en leefkosten zijn bijvoorbeeld: huur, verbruik van water, gas en elektriciteit, voeding, kledij, enz. . Zorggebonden kosten zijn bijvoorbeeld: opvang en begeleiding, een assistent die hulp biedt bij activiteiten van het dagelijks leven. Toegepast op pleegzorg kunnen we stellen dat de kostenvergoeding die toegekend wordt aan de pleegzorgers gelijk gesteld kan worden met woon- en leefkosten. Vanuit dat opzicht kan voor het pleegkind met een beperking, net zoals voor elk ander kind met een beperking een persoonsvolgend budget aangevraagd worden, indien nodig. Wonen in een pleeggezin of wonen in het biologisch gezin zou dus op geen enkel manier meer discriminerend zijn bij de invoering van PVF. In 2017 zal ik van kortbij opvolgen of de praktijk de theorie volgt!

De volledige schriftelijke vraag kan je hier terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is