Persoonsgebonden financiering minderjarigen: de stand van zaken

Door Tine van der Vloet op 9 maart 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Persoonsgebonden financiering minderjarigen: de stand van zaken

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering, kortweg PVF, voor meerderjarige personen met een beperking ingevoerd. De Vlaamse regering heeft de ambitie om in deze regeerperiode een systeem PVF voor minderjarige personen met een beperking door te voeren in Vlaanderen. Door de invoering van PVF voor minderjarigen zullen minderjarige personen met een beperking een budget krijgen dat is afgestemd op hun persoonlijke zorgnood. Op deze manier kunnen ze ondersteuning organiseren zoals ze dat zelf willen. En dat is voor ons van groot belang.

Een vraaggestuurde werking voor minderjarigen is zeer belangrijk, maar we dienen het te realiseren binnen het huidig budgettair kader. Wat nu voorligt is om te starten met de doelgroep van 0 tot 6 jarigen. Wij vinden dit niet de meest ideale doelgroep om mee te starten. Dit omdat de ouders op dat moment nog zoekende zijn en in het aanvaardingsproces zitten. Binnen deze doelgroep hebben ouders voornamelijk baat bij een luisterend oor en hulpverleners die de zorgen overnemen als het voor hen even niet meer gaat. Zij zijn nog niet vertrouwd met alles wat zich afspeelt binnen deze sector. Ook allerlei stakeholders uit de sector maakten deze bedenking al eerder.

Als N-VA stellen we vast dat de keuzenvrijheid tussen een multifunctioneel centrum (MFC) en een persoonlijk assistentie budget (PAB) vandaag niet op gelijke voet staat. Zo gaat er slechts 20 procent van het budget naar het persoonlijk assistentie budget en 80 procent naar de multifunctionele centra. De keuzevrijheid is dus erg beperkt, aangezien de wachttijd voor een PAB veel langer is dan voor een MFC. Daarom stel ik voor om in het huidige budget een reële keuzevrijheid toe te laten voor álle minderjarigen. Dit betekent dat er geen voorafgaande splitsing komt naar budgetten van PAB en MFC en dat de wachttermijn gelijk getrokken wordt. We willen ook dat personen die momenteel in een MFC verblijven, kunnen wisselen naar PAB als zij dat willen.

Wat voor ons ook nog van groot belang is, is het hebben van een zorgzwaarte instrument. Men is daar al zeer lang naar op zoek, samen met een werkgroep, maar er is nog steeds geen meetinstrument gevonden. Ik vroeg in de commissie dan ook naar de stand van zaken van dat instrument. Minister Wouter Beke vertelde me dat er momenteel een technische werkgroep loopt met betrekking tot het zorgzwaarte instrument en dat er een bevraging dient gedaan te worden rond de proefinschaling. Deze werkgroep gaat al een zeer lange tijd mee. Ik hoop dat er stilaan een instrument kan gevonden worden.

Verder wees de minister op het belang van de verschillende stakeholders in het ganse proces. Deze moeten hun input kunnen geven en er dient rekening gehouden te worden met hun verschillende visies. Ook wij vinden dit zeer belangrijk!

Ik blijf dit thema met veel belangstelling op de voet volgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is