Personen met een beperking: “Vergeet ze niet”

Door Tine van der Vloet op 29 april 2020

Afgelopen weken kreeg ik heel wat mails en telefoontjes van personen met een beperking en hun ouders. Zij gaven mij allemaal één duidelijke boodschap: VERGEET ONS NIET!

Op vrijdag 10 april werden er naast het 10-puntenplan voor de residentiele voorzieningen, ook een aantal krijtlijnen uitgezet voor de sector voor personen met een beperking. Dit was namelijk te lezen op de website van Minister Beke en in de pers. Ook de bijstandsorganisaties plaatste deze informatie ook op de website maar deze was vaag en zeer verschillend. Sinds 21 april kon men de infolijnen terug vinden op de website van het VAPH. In deze infonota’s is te lezen dat personen met een beperking de mogelijkheid krijgen om het individuele PVB of PAB met maximaal 8,5% te overschrijden wanneer het budget ontoereikend is om de extra kosten voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie in de COVID-19-periode te vergoeden. Bovendien komt er ook een budgetgarantie voor de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders.

Ik juich dit alleen maar toe ! Het is goed dat er stappen gezet zijn zodat er extra hulp kan ingeschakeld worden in de thuissituatie. Want het zorgen is soms enorm zwaar en mensen geraken hier door echt op hun tandvlees.

Wat ik wel betreur is dat deze communicatie al gebeurd terwijl de beslissing nog niet is genomen door de Vlaamse Regering en hierdoor dus ook nog niet uitvoerbaar is. In de commissie Welzijn gaf minister Beke aan dat deze communicatie net reeds gebeurd was door het VAPH om zekerheid te geven aan personen met een beperking. Maar het omgekeerde is waar. Mensen willen handelen en hulp voor zorg inzetten waar mogelijk. Maar dit kan nog niet omdat net het besluit nog niet is goedgekeurd, hierdoor blijven mensen met een beperking in onzekerheid leven. Er kwamen dan ook zeer veel vragen over de contracten. Van wanneer mag ik deze inbrengen? Tot hoelang loopt de COVID-19 periode? Welke contracten komen in aanmerking? Maar echt heel veel duidelijkheid is hier nog niet over te vinden. Op 30 april komen deze maatregelen op de regering en ik hoop dat er dan snel en duidelijk wordt gecommuniceerd naar jullie allemaal toe.

Meer dan ooit wordt ook hier weer aangetoond dat duidelijke communicatie op het juiste moment net cruciaal is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is