Onvoldoende plaatsen en personeel voor personen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

Door Tine van der Vloet op 26 januari 2023
Eindelijk zicht op perspectief voor langstwachtenden in prioriteitengroep 2

Jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, de zogenaamde GES+-jongeren, hebben een zeer complexe zorgvraag of een meervoudige problematiek. Dit veelal in combinatie met verstandelijke beperkingen, psychiatrische problemen en een ontoereikende gezinscontext. Deze jongeren kunnen terecht in GES+-voorzieningen, die aangepaste zorg en ondersteuning aanbieden. Bij volwassenen met dergelijke problematieken spreekt men niet langer over GES+, maar over personen met een dubbeldiagnose. Ik stelde minister van Welzijn, Hilde Crevits, enkele vragen over de zorg en ondersteuning voor personen met deze problematieken. Hoewel ze een budget hebben vinden ze vaak geen plaats in een voorziening.

Geen plaats in voorzieningen

De laatste tijd krijg ik meer en meer signalen dat personen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen geen plaats vinden in voorzieningen voor personen met een beperking, hoewel ze over een budget beschikken.

Volgens minister Crevits is dit een gekend signaal. Deze personen beschikken over een budget en hebben zeer intensieve ondersteuning nodig. Vaak hebben ze nood aan ondersteuning van personen met verschillende expertises.

In 2022 werden er volgens de minister zeventien vragen opgestart voor intensieve behandeling. Op één na waren dit allemaal personen met een dubbeldiagnose waarbij GES- of psychiatrische problemen een onderdeel vormen. Een deel van deze mensen vindt volgens de minister een oplossing, maar dat wordt volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) alsmaar moeilijker. Zo is het aantal voorzieningen dat over de nodige kennis en infrastructuur beschikt beperkt en worden de voorzieningen overbevraagd.

Er werd geïnvesteerd in bijkomende middelen om aan deze problematieken tegemoet te komen. In overleg met de sector bekijkt minister Crevits welke acties ze verder kan ondernemen.

Te weinig geschikt personeel

Het is in de GES+-sector vaak zeer moeilijk geschikt personeel te vinden en te behouden. Werken met dergelijke problematieken vergt nodige expertise en vaardigheden van het betrokken personeel. Er worden volgens minister Crevits plannen gemaakt rond de arbeidsproblematiek. Het is een problematiek waar de hele sector mee te kampen krijgt.

Ik wees de minister erop dat GES+-problematieken weinig tot niet voorkomen in de bacheloropleiding orthopedagogie. Daarnaast vroeg ik of er voldoende vormingen zijn voor personeel in deze sector. De minister wist hier niet meteen een antwoord op, maar ze zal het navragen.

Oprichting taskforce

Naar aanleiding van diverse signalen over acute noden van voorzieningen voor jongeren met complexe problematieken werd er een taskforce opgericht. De eerste twee sessies vonden plaats op 11 en 25 januari 2023.

Ik wees de minister erop dat het een belangrijke doelgroep is die we zeker niet uit het oog mogen verliezen. Deze personen hebben intensieve behandeling nodig. We dienen dit zeker verder op te volgen. De taskforce is hierin belangrijk. Ik hoop dan ook dat er een oplossing kan komen voor de personen die ondersteuning nodig hebben. Zij moeten die kunnen krijgen.

De volledige vraag en het antwoord van de minister kunt u hier terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is