Nood aan perspectief! Kan een nieuw perspectiefplan oplossingen bieden?

Door Tine van der Vloet op 9 maart 2023

Personen die op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget en zich in prioriteitengroep 1 bevinden krijgen binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget. Deze personen hebben dus een duidelijk perspectief. Voor personen die wachten in prioriteitengroep 2 en 3 is dit perspectief niet aanwezig. Ik vroeg minister Crevits wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitwerking van een nieuw perspectiefplan voor alle personen met een beperking. Minister Crevits zal, naar eigen zeggen, dit plan de komende maanden vormgeven. Of dit perspectiefplan oplossingen kan bieden is dus nog onduidelijk.

Perspectief voor prioriteitengroep 2 en 3

De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 hebben hun deelbudget in ontvangst mogen nemen. Echter, het is onduidelijk wanneer ze de andere helft van hun persoonsvolgend budget ontvangen. Ook voor alle anderen is het niet duidelijk wanneer er middelen vrijkomen voor hun persoonsvolgend budget. Hetzelfde geldt voor personen die wachten in prioriteitengroep 3. Wanneer zij hun budget krijgen is nog niet beslist.

Een nieuw perspectiefplan

Ik kan het niet genoeg herhalen. Perspectief is van bijzonder groot belang. Minister Crevits beloofde vorig jaar in juni werk te maken van een nieuw perspectiefplan. Een aantal weken geleden zat de minister samen met de voorzitter van het Raadgevend Comité om te bekijken op welke manier ze het nieuwe plan kan uitwerken. De bedoeling is de komende maanden samen met de sector een plan uit te werken, aldus de minister.

Een volledige screening van prioriteitengroep 3

Uiteraard ben ik zeer tevreden dat de minister samenzit met de sector, maar we moeten we nog een stap verder gaan. Ik denk onder andere aan een volledige screening van prioriteitengroep 3. Een van de conclusies die tijdens de bevraging van vorig jaar naar voren kwam is dat niet iedereen weet dat hij of zij op de wachtlijst staat. Het is dus belangrijk een totaalbeeld te krijgen van deze groep. Wie zijn de 11.000 personen die wachten op een persoonsvolgend budget? Een vraag die we enkel kunnen beantwoorden als we de volledige prioriteitengroep bevragen.

Er is nog veel werk aan de winkel

Het is duidelijk dat er nog veel werk op de plank ligt. Ik kijk alvast uit naar het nieuw perspectiefplan. Ik hoop dan ook ten zeerste dat dit een plan op lange termijn wordt, over de verschillende legislaturen heen. Daarnaast reken ik erop dat minister Crevits dit plan voorlegt aan de Commissie Welzijn, zodat we hierover van gedachten kunnen wisselen. Kortom nog veel werk, maar ik hou de vinger aan de pols.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is