Nog geen duidelijkheid over verdeling budgetten.

Door Tine van der Vloet op 25 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Zoals elk jaar wordt er gekeken hoe de verdeling van de budgetten voor persoonsvolgende financiering over de verschillende prioriteitengroepen bij personen met een handicap zal gebeuren. Zo is er in 2019 beslist om een verdeelsleutel te hanteren van respectievelijk 85%, 10% en 5% voor de beschikbare middelen in prioriteitengroep 1, 2 en 3.

Ik heb de minister de schriftelijke vraag gesteld of er al een beslissing genomen was voor de verdeling van de middelen in 2020 omdat dit jaar toch al enkele maanden aan de gang is.

Op dit moment lopen de voorbereidingen om de regelgeving rond het uitbreidingsbeleid 2020 op te maken. Dit gaat om een besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de uitbreidingsmiddelen voor zowel minderjarigen als meerderjarigen. Daarna wordt er via een ministerieel besluit de verdeling tussen de prioriteitengroepen vastgelegd. Van zodra de besluiten definitief zijn goedgekeurd, kunnen de eerste budgetten ter beschikking gesteld worden. Ook kan dan het tijdspad voor de verdere terbeschikkingstellingen van budgetten voor 2020 worden opgemaakt.

Er is dus nog geen duidelijkheid op dit moment wat de verdeling van de budgetten is en wanneer deze ter beschikking gesteld gaan worden. Ook is er nog geen datum geprikt wanneer de eerste budgetten beschikbaar zullen zijn voor personen met een beperking. Op zich is dit begrijpelijk gezien de huidige situatie met de uitbraak van het coronavirus. Minister Beke is natuurlijk volop bezig om mede deze pandemie te bestrijden. Maar ik hoop wel voor de mensen die wachten op een budget dat hier snel duidelijkheid over komt en dat de minister snel over gaat tot actie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is