Nieuwsbrief November

Door Tine van der Vloet op 30 november 2015
Tine van der Vloet nieuwsbrief 13

Eén van de drie grote bevoegdheden van het parlement is de controle van de begroting. In november zijn we al druk aan de slag gegaan met de beleidsbrieven 2016 en bijbehorende cijfers. Heel belangrijk, tot het moment dat de wereld even stilstaat. Ook in het Vlaams Parlement werd een hele plenaire vergadering gewijd aan de aanslagen in Parijs. Op zulke momenten kom je tot het besef hoe relatief alles is. Maar het leven gaat door, in december dus verslag van alles betreffende de beleidsbrief 2016!
In deze nieuwsbrief ga ik dieper in op de ongelijke behandeling van jong-volwassenen in een GO!-internaat, een verhaal dat deze maand de krant haalde na bevragingen van mezelf aan de minister. Ook sta ik stil bij Armoede en Gelijke Kansen, iets dat ik tot nog toe van de zijlijn opvolgde, maar vanaf januari ook als effectief lid van de Commissie van dichterbij zal doen.
Vanuit de Commissie Welzijn stonden we deze maand ook even stil bij excuses voor de gedwongen adopties. Eind 2014 en begin 2015 hielden we een aantal hoorzittingen over gedwongen adopties met slachtoffers en experten ter zake. Dit resulteerde in twee resoluties over de partijen heen. Je kan hier meer over lezen op de website van het Vlaams Parlement via deze link. Ik ben trots dat het Vlaams Parlement op 24 november 2015 bij monde van voorzitter Jan Peumans publiekelijk zijn excuses aanbood.

De nieuwsbrief zelf kan je hier vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is