Nieuwsbrief februari

Door Tine van der Vloet op 11 maart 2019
Nieuwsbrief 44 Tine van der Vloet

Met het krokusreces en binnenkort de paasvakantie nadert de verkiezingsmaand mei snel.

 

Niet getalmd dus om nog zoveel mogelijk dingen te bevragen en aan te kaarten.

 

In deze nieuwsbrief geef ik je nog enkele cijfers mee die werden gegeven op de gedachtewisseling met het VAPH betreffende het beleid voor mensen met een beperking.

 

Ook komt mijn tussenkomst in de commissie Wonen aan bod, waar het ging over de sociale woningmarkt voor kandidaat-huurders met een beperking.

 

Naast de commissies werk ik verder aan schriftelijke vragen. Daaruit verkreeg ik onder meer duidelijkheid rond de timing van de nieuwe persoonsvolgende budgetten in 2019. Daarnaast kaartte ik het verschil in uitbetaling van vergunde zorgaanbieders aan, naargelang hun cliënten voor cash of voucher kiezen. Goed nieuws daarbij is dat vanaf 2019 nu voor beide systemen met eenzelfde voorschot zal worden gewerkt.

 

Over al deze zaken, en nog meer, kan je opnieuw hopelijk wat wijzer worden via het lezen van deze nieuwsbrief.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is