nieuwsbrief februari

Door Tine van der Vloet op 28 februari 2018
nieuwsbrief 36 Tine van der Vloet

Februari was een korte maand, maar dat wil niet zeggen dat er minder op de agenda stond.

 

Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking en de verdeling ervan goedgekeurd. Het voorziene budget ligt iets hoger dan initieel voorzien en zal meer persoonsvolgend worden ingezet dan in het originele meerjarenplan werd ingeschreven.

 

Uit 1 van mijn schriftelijke vragen bleek dat maar liefst een kwart van de premie-aanvragen voor aanpassing van de woningen voor mensen met een beperking wordt geweigerd. Tijd dus om de criteria klaar en duidelijk vast te leggen!

 

In de commissie Welzijn van 20 februari stond opnieuw een gedachtewisseling met het VAPH op de agenda. Hierbij stonden onder meer 10 vragen van mezelf op de agenda waarin ik meer duidelijkheid vroeg.

 

Het verslag van de gedachtewisseling kan je hier lezen, van de andere zaken vind je verder in deze nieuwsbrief meer informatie terug!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is