Nieuwsbrief december 2018

Door Tine van der Vloet op 20 december 2018
Nieuwsbrief 42 Tine van der Vloet

Goed en slecht nieuws in deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Vorige keer beloofde ik meer informatie over de begroting 2019 en meerbepaald het budget dat wordt uitgetrokken voor personen met een beperking.

 

Nooit eerder wordt meer extra beleidsruimte voorzien dan volgend jaar. Volgens het VAPH zullen met de 100 miljoen extra beleidsruimte naar schatting 2732 extra persoonsvolgende budgetten kunnen worden gegeven. Het is broodnodig dat op deze manier extra budgetten worden voorzien, niet enkel in 2019, maar zeker ook in de jaren nadien!

 

Rond meer duidelijkheid over de plaats op de wachtlijst, nodig om een inschatting van je wachttijd te maken, is er minder goed nieuws. Er zou enkel duidelijkheid komen voor prioriteitengroep 1 en 2.

 

Verder komt de uitrol van het Strategisch plan autisme aan bod, en mijn tussenkomst bij de bespreking van het jaarrapport Jeugdhulp.

 

Ik wil jullie, nadat jullie deze nieuwsbrief hebben gelezen, al graag prettige eindejaarsfeesten toewensen en een mooi 2019! 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is