Nieuwe budgethouder bijstaan in zoektocht naar ondersteuning

Door Tine van der Vloet op 27 oktober 2020

Wanneer er budget wordt vrijgemaakt voor het uitbetalen van nieuwe persoonsvolgende budgetten ontvangt de persoon die in aanmerking komt voor een PVB een terbeschikkingstellingsbrief. In deze brief staat genoteerd dat het PVB is toegewezen. Binnen de 4 maanden na ontvangst van deze brief dient de besteding van het budget opgestart te worden. Wanneer dit niet binnen de 4 maanden gebeurt, vervalt de toewijzing van het persoonsvolgend budget alsook de terbeschikkingstelling.

Ik stelde minister Beke dan ook een schriftelijke vraag over dit onderwerp.

Hieruit bleek dat in 2017 meer dan 97% het persoonsvolgend budget in de eerste 4 maanden heeft opgestart. Slechts een 6 budgetten zijn helemaal niet opgestart. In 2018 ging dit bijna om 94% die tijdig het PVB hebben opgestart en 21 zijn er helemaal niet opgestart. Tot slotte in 2019 ging dit om 99% van de budgetten en zijn er 23 helemaal niet gestart. Voor 2020 waren deze cijfers helaas nog niet beschikbaar.

Uit deze cijfers blijkt dat wanneer er een persoonsvolgend budget ter beschikking geteld wordt, er in de meeste gevallen tijdig ondersteuning gevonden wordt en kan worden opgestart.

Belang van het ondersteuningsplan

Helaas zijn er toch nog altijd mensen waar dit niet bij lukt. Voor velen is het vaak lastig om in het kluwen, wat de zorgsector toch wel is, de juiste ondersteuning te vinden die op maat is van de persoon met een beperking. Het is dan ook belangrijk dat de nieuwe budgethouder goed geïnformeerd wordt van wat er mogelijk is met zijn of haar budget, zodat er zorg op maat geleverd kan worden. Daarom is het opstellen van een helder en concreet ondersteuningsplan zo belangrijk. Dit plan is opgesteld aansluitend aan de noden van de persoon met een beperking en zou de basis moeten zijn van de nieuw op te starten ondersteuning.

Ondersteuning door bijstandsorganisaties

Misschien is het ook geen slechte zaak om na te denken om de personen met een beperking die een persoonsvolgend budget toegewezen hebben gekregen te begeleiden in de zoektocht naar de juiste ondersteuning. Zo zouden de bijstandsorganisaties hier een belangrijke rol kunnen spelen. Het lijkt mij  dan ook een goed idee dat er voor dat elke nieuwe budgethouder vier, al dan niet, verplichte sessies van een bijstandsorganisatie toegewezen krijgt bij de terbeschikkingstelling van het budget . Zo kan de budgethouder ondersteund worden bij het zoeken naar gepaste ondersteuning tegen de juiste prijs.

Op deze manier krijgen we een win-win situatie. De budgethouder kan sneller het budget gebruiken voor de passende ondersteuning die hij of zij echt wilt. Door de kennis en de onderhandelingen van de bijstandsorganisatie krijgt de budgethouder dit voor de juiste prijs wat hopelijk zorgt voor een besparing zodat we voor nog meer mensen een persoonsvolgend budget kunnen opstarten.

Want de transparantie over de kostprijs bij de vergunde zorgaanbieders is er nog niet altijd. In de toekomst zou die er wel komen. Zo kan men op voorhand al gaan kijken hoeveel de ondersteuning zou gaan kosten. Ook dat vergemakkelijkt de zoektocht naar de juiste zorg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is