N-VA zet groene zorginitiatieven opnieuw op de agenda

Door Tine van der Vloet op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Welzijn
Tine van der Vloet groene zorginitiatieven

“Met de komst van de persoonsvolgende financiering (PVF) is het belangrijk dat mensen ook in een groene omgeving hun zorg kunnen inkopen” ,aldus Tine van der Vloet, “Diverse studies wijzen uit dat deze mensen rustiger en gelukkiger zijn in een groene omgeving, maar ook de praktijk wijst dit uit. Daarom zet ik me hier al de hele legislatuur voor in.

 

In het decreet vergunnen PVF werd naast de vergunde zorgaanbieders (de klassieke voorzieningen) ook een plaats voorzien voor groene zorginitiatieven. De minister beloofde in een antwoord op een eerdere vraag van mij dat hij de voorwaarden hiervoor in september 2016 bekend zou maken. Deze voorwaarden zijn essentieel opdat de zorgboeren die dit willen, tegen 1 januari 2017, de start van PVF,  hun aanbod op punt kunnen stellen. Ook voor de personen met een beperking is dit belangrijk, dit impliceert immers dat zij vanaf dag 1 een diverser en groener aanbod van zorg ter beschikking hebben. 

 

Zorg centraal, niet landbouw

 

Belangrijk is om niet enkel ‘geïdentificeerde landbouwers’ groene zorg aan te laten bieden, maar ook kinderboerderijen, tuinders,... Zoniet dreigen we in de oude gedachtegang te blijven zitten. Landbouwers werden destijds aangespoord om te diversifiëren naar onder andere zorg en het zou niet goed zijn ze nu terug enkel naar landbouw te duwen. Niet het feit dat een bedrijf als landbouwbedrijf gecatalogeerd is, maar de groene omgeving en de zorg zelf zijn het belangrijkst. We moeten zorgen dat de aanbieders zo divers mogelijk groene zorg kunnen aanbieden in plaats van dit aanbod te beperken.

 

Uit het antwoord bleek dat de minister geen vaart dreigt te maken aan de uitwerking van de voorwaarden en dat is verontrustend, aldus van der Vloet. “De minister moet er alles aan doen om deze kans aan te grijpen om Groene zorginitiatieven duidelijkheid te verschaffen zodat zij snel hun aanbod kunnen uitrollen. Heel wat zorgboeren werken nu reeds samen met een voorziening, hier staat dan een kleine of zelfs geen vergoeding tegenover. Met de komst van de PVF zouden de mensen ook zelf hun zorg rechtstreeks moeten kunnen inkopen bij de zorgboer, zodat hij voor zijn werk en toewijding een eerlijke prijs krijgt. Heel wat van deze initiatieven hebben dit ook gewoon nodig om financieel te kunnen overleven. Actie voor behoud van dit soort van aanbod is dus dringend nodig!”

 

De hele vraag en het antwoord van de minister vind je hier.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is