N-VA wil jongerenbudget voor jongvolwassenen met een beperking

Door Tine van der Vloet op 23 mei 2022, over deze onderwerpen: Personen met een beperking, Minderjarigen
Tine van der Vloet

Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet pleit voor een jongerenbudget voor minderjarige personen met een beperking die doorschuiven naar persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen. Op die manier wil van der Vloet een betere verdeling van de beschikbare middelen. “Vandaag zien we dat jongeren die uitstromen uit een residentiële voorziening vaak een hoog budget krijgen. Door dat bedrag te beperken tot 60 procent, komen er middelen vrij voor jongeren met een beperking die thuis wonen maar geen persoonsvolgend budget krijgen”, geeft van der Vloet aan. Meer mogelijk maken met de beschikbare middelen dus.

Jongeren met een beperking die een multifunctioneel centrum (MFC) verlaten krijgen vaak een budget voor dag- en nachtopvang wanneer ze de overgang maken van minder- naar meerderjarigheid, omdat er wordt gestart vanaf de hoogte van het budget uit het MFC. “We stellen ons de vraag of dat hoge budget wel nodig is voor jongeren die een MFC verlaten. Daarentegen hebben jongeren die thuis opgroeien bij de overgang naar meerderjarigheid niet automatisch recht op een persoonsvolgend budget. Dat vinden wij onrechtvaardig. Die ongelijkheid willen we wegwerken door het invoeren van een ‘jongerenbudget’”, aldus van der Vloet.

Budgetneutraal

Het jongerenbudget wil de N-VA budgetneutraal invoeren. Van der Vloet: “We willen de beschikbare middelen efficiënter inzetten. Door het budget voor MFC-verlaters te beperken tot 60 procent, komen er middelen vrij. Die willen wij inzetten voor jongvolwassen personen met een beperking die vandaag géén steun krijgen vanuit het VAPH. Op die manier werken we een ongelijkheid voor een stuk weg.”

Uitzonderingen

Van der Vloet wil tegelijk ook rekening houden met uitzonderingen. “Er zijn jongeren die ook bij meerderjarigheid nog steeds nood hebben aan 24 op 7-ondersteuning. Het gaat dan om jongeren met een zeer zware beperking. Die groep laten we in ons voorstel buiten beschouwing.”,  aldus van der Vloet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is