MFC’s komen (te) langzaam uit lockdown

Door Tine van der Vloet op 4 juni 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

De veiligheidsraad heeft gisteren weer beslist over heel wat versoepelingen om zo terug stilaan naar het normale leven terug te gaan. Alleen zijn er enkele groepen die zich nog steeds niet gehoord voelen . Het lijkt wel of ze vergeten worden in deze exit strategie. Één van hen zijn personen met een beperking en hun families. Ik riep minister van Welzijn Wouter Beke, gisteren tijdens de plenaire vergadering dan ook op om deze groep mensen niet te vergeten.

Zo zijn de multifunctionele centra (MFC), de opvang die er is voor kinderen met een beperking, nog maar mondjesmaat opnieuw aan het opstarten. Maar zij zijn wel erg belangrijk voor hen. Deze MFC’s geven structuur aan deze kinderen, welke ze nu al tien weken moeten missen. Ook zijn de therapieën weggevallen. Ouders zien hun kinderen achteruitgaan, ook al doen ze erg veel moeite. Zij zijn nu de kinesist, de logopedist, verzorgende, verpleegkundige en ouder. Zij kunnen niet terecht in de privésector, omdat ze dan botsen op een niet-terugbetaling door het RIZIV. Ze hebben namelijk al recht op therapie via het MFC of de school.

De ouders zitten met de handen in het haar. Ze zijn aan het eind van hun Latijn. Daarom is het belangrijk om de MFC’s in veiligheid opnieuw te laten opstarten.

Daarom deed ik de volgende oproepen aan Wouter Beke:

  • De MFC’s moeten in veiligheid opnieuw worden opgestart.
  • Meer uniformiteit in de sector. Nu kan er autonoom beslist worden door de voorziening. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid in de sector en bij de gezinnen en kinderen.
  • Duidelijk draaiboek met richtlijnen voor de opvang tijdens de vakantiemaanden. Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen zodat zij de vakantiemaanden kunnen plannen. Maar ook voorzieningen moeten zich kunnen organiseren wat betreft personeel.
  • Zorg dat gebruikers ook vertegenwoordigd worden in de Taskforce COVID-19 Zorg. Nu zijn dit enkel de voorzieningen en wordt er over de hoofden van de gebruikers heen beslist.
  • Maak werk van therapieën thuis. Hier kan nog meer worden op ingezet dan nu het geval is ook omdat het personeel van MFC’s doorbetaald worden.

Wouter Beke gaf aan dat hij tegen 15 juni van de MFC’s een rapport met een doorstartregeling wilt ontvangen. Op deze manier wilt de minister weten op welke manier de centra zijn opgestart. Hij bevestigde ook dat therapeuten van de MFC’s ook in de thuissituaties al voor een stukje mee kunnen ondersteunen, maar dat dit meer moet gebeuren.

Het is duidelijk dat er meer perspectief nodig is voor personen met een beperking. Dit moet vertaald worden in een heldere en duidelijke communicatie. Er zijn al heel wat noodkreten geweest van ouders, van familieleden en zeker van de mensen zelf. Ik riep minister Beke dan ook op om deze woorden niet in de wind te slaan en hier verder met aan de slag te gaan zodat het niet bij holle woorden blijft.

 

Je kan de volledige actuele vraag bekijken op deze link

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is