Masterplan III voorziet 400 plaatsen in gevangenis van Merksplas

Door Tine van der Vloet op 5 december 2016
Merksplas Masterplan III

Ook op het federale niveau hou ik de dossiers in het oog die belangrijk zijn voor Merksplas. Omdat het vooral voor de werkgelegenheid bij ons een belangrijk dossier is volg ik zo ook de gevangenissen op. Op 18 november werd hierbij het Masterplan III opgesteld door de regering  Deze aangepaste versie van het masterplan I en II , wil, rekening houdend met een opzegging van de dure gevangenisplaatsen in Tilburg tegen eind 2016 een oplossing bieden binnen eigen land.

Voor Merksplas worden in Masterplan I en II 440 plaatsen voorzien. Omwille van het open karakter van de inrichting en de uiteindelijke hoge kost indien men deze inrichting daterende uit 1824 wenst te renoveren, werd in 2008 beslist dat een vervangingsbouw zou opgericht worden op de site van Merksplas, op het terrein van de oude werkplaatsen.

De preliminaire studie toont aan dat de eis van Justitie, namelijk een nieuwbouw voor 440 gedetineerden en de eis van Onroerend Erfgoed, namelijk het behouden en restaureren van het bestaande beschermde erfgoed, moeilijk verenigbaar zijn. In Masterplan III zullen daarom 400 plaatsen worden voorzien voor Merksplas.

Er werd beslist om de inrichting te Merksplas gefaseerd te renoveren, en zo te komen tot 400 plaatsen. De plaatsen worden ingenomen door gedetineerden met aangepast
profiel (lang gestraften, oudere gedetineerden, gedetineerden met specifieke psychische aandoeningen,...).  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is