Maatregelen van de Vlaamse Regering voor personen met een beperking!

Door Tine van der Vloet op 30 april 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Dat ook personen met een beperking en de voorzieningen getroffen worden door de maatregelen rond het indijken van COVID19 is helaas duidelijk. Afgelopen weken kreeg ik erg veel vragen rond de kosten die gemaakt worden en wat er met de budgetten zou gebeuren. 

Hierover heeft de Vlaamse regering enkele maatregelen goedgekeurd:

  • Budgetgarantie wordt verzekerd bij rechtstreeks toegankelijke hulp, vrijetijdszorginitiatieven, consultatiebureaus en diensten ondersteuningsplan (DOP) en bijstandsorganisaties.
  • De toelagen voor Multifunctionele centra (MFC) blijven behouden voor 2020, ook al worden prestaties al dan niet gehaald en dit zolang de maatregelen gelden.
  • Budgetgarantie voor vergunde zorgaanbieders. Dit gebeurt op basis van de gemaakte afspraken in de individuele overeenkomsten.
  • Een budgethouder kan 8,5% meer uitgeven dan het vastgestelde budget, deze extra uitgaven moeten wel aantoonbaar zijn gemaakt door de maatregelen rond corona.
  • Woon- en leefkosten van Multifunctionele centra (MFC) en Vergunde Zorgaanbieders (VZA)  die niet verhaald kunnen worden op de budgethouder, kunnen worden verhaald op de overheid als deze kosten aantoonbaar zijn.

Met deze maatregelen hoopt de Vlaamse regering tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector van voorzieningen en budgethouders die de kosten zien toenemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is