Kwart van premie-aanvragen voor aanpassing woningen geweigerd

Door Tine van der Vloet op 21 februari 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Wonen, armoede, gelijke kansen
kwart premie-aanvragen geweigerd Tine van der Vloet

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaf vorig jaar bijna 13 miljoen euro uit aan woningaanpassingen, blijkt uit cijfers die ik bij minister Jo Vandeurzen opvroeg. Met dit geld werden meer dan 6.000 mensen geholpen om hun woning aan te passen aan hun handicap. Opvallend is niettemin dat een kwart van de aanvragen voor een premie geweigerd werd.

 

Dit hoge weigeringspercentage wijst erop dat het premiesysteem niet duidelijk is. Dat is nefast voor gezinnen die denken recht te hebben op een premie, de uitgave doen en vervolgens naast de premie grijpen. Mensen betalen immers eerst de factuur en doen dan pas de premie-aanvraag. Ik doe dan ook een dringende oproep aan minister Vandeurzen om de criteria klaar en duidelijk vast te leggen, zodat ze niet langer voor interpretatie vatbaar zijn er geen discussie meer over kan bestaan wie wel en niet recht heeft op een premie.

 

Minder dossiers voor 65+’ers, maar meer budget

 

Een vijfde van het totale budget voor premie-aanvragen ging in 2017 naar 65+’ers. Opmerkelijk is dat het aantal aangevraagde premies daalde met een kwart, maar het budget steeg. In 2016 was de gemiddelde premie nog 958 euro, in 2017 steeg die tot 1.390 euro, een stijging met maar liefst 45%. Dit duidt erop dat de premies aangevraagd worden door meer zorgbehoevende mensen, die grotere aanpassingswerken moeten laten uitvoeren.

 

Niet elke 65+’er gelijk behandelt

 

Mensen die 65+ zijn en erkend door het VAPH, kunnen beroep doen op de verbeterings- en aanpassingspremie wanneer hun inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt. Personen bij wie na hun 65 een handicap wordt vastgesteld, hebben echter geen recht op deze hogere VAPH-ondersteuning. Een betere afstemming met Wonen Vlaanderen is dus nodig. N-VA werkt hiervoor aan een conceptnota die binnenkort in het Vlaams Parlement zal worden ingediend. Zeker omdat ook de actieve leeftijd opschuift naar boven de 65 jaar is een gemeenschappelijk, leeftijdsonafhankelijk systeem wenselijk. Je kan dit artikel ook vinden in Knack, alle details met betrekking tot de aangevraagde en geweigerde premies vind je hier.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is