Jarenlange ongelijkheid in (zorg)internaten weggewerkt

Door Tine van der Vloet op 14 juli 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Jarenlange ongelijkheid in (zorg)internaten weggewerkt

Dankzij Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts zullen kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden, die in onderwijsinternaten verblijven niet langer gediscrimineerd worden op basis van hun schoolkeuze, maar zullen ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook voor het personeel is dit goed nieuws na vele jaren onzekerheid.

21 buitengewone internaten die nu nog onderwijsinstellingen zijn worden overgeheveld naar het beleidsdomein welzijn. Het gaat om het Koninklijk Werk IBIS, het Tehuis voor bijzondere jeugdzorg De Rijzende Ster van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de 19 Medisch Pedagogische Instituten (MPIGO’s) van het GO! waarvan er 8 een Internaat met Permanente Openstelling (IPO) hebben.

Kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden kunnen terecht in een IPO, MPIGO, het Tehuis de Rijzende Ster en het Koninklijk Werk IBIS vanuit zowel onderwijs- als welzijnsoverwegingen. De manier waarop jongeren nu toegeleid worden, de beslissingsprocessen, de omkadering en het toezicht loopt echter niet gelijk met dat van jongeren die in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijven en onder het welzijnsdomein vallen. Ondanks het feit dat deze jongeren nagenoeg dezelfde ondersteuning hebben, was de omkadering en aanpak niet gelijk. Een onderscheid dat reeds jaren bestond en waar nooit een oplossing voor was.

Verder hebben jongeren met een beperking die een IPO of MPIGO verlaten nu nog geen automatisch recht op een persoonsvolgend budget (PVB) na jeugdhulp, wat voor jongeren die een MFC verlaten wel het geval is. Voor de laatste groep is er hierdoor zorgcontinuïteit mogelijk, terwijl dit voor jongeren in de IPO’s en MPIGO’s niet mogelijk is. Door de verschuiving van onderwijs naar welzijn zullen deze jongeren wel in aanmerking komen voor een PVB na jeugdhulp. Iets wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Ik maak me al lange tijd zorgen over deze ongelijkheid. Sinds 2015 stel ik hier al vragen over in het Vlaams Parlement. Ik ben dan ook zeer tevreden dat deze discriminaties eindelijk worden weggewerkt dankzij de aanpassingen van minister Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is