Inspraak bij belangrijke beslissingen in voorzieningen door collectief overlegorgaan is nu belangrijker dan ooit.

Door Tine van der Vloet op 16 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Zorgaanbieders moeten zorgen voor collectieve inspraak. Wanneer er woonondersteuning is, gaat dit zelf nog een stapje verder en moet er een collectief overlegorgaan opgericht worden, beter bekend uit het verleden als de gebruikersraad. Zo’n collectief overlegorgaan bestaat uit een aantal gebruikers (of de vertegenwoordigers). In dit collectief overlegorgaan worden de gebruikers vertegenwoordigd en hun belangen bewaakt en verdedigt. Bij belangrijke wijzigingen die de zorgaanbieder wilt doorvoeren, dienen ze met de gebruikersraad te overleggen. Ze geven adviezen aan de directie of beheerders van de zorgaanbieders.

Zo ook tijdens de coronapandemie. Bij het heropstarten na de lockdown moesten de voorzieningen een plan opstellen. In dit plan moest genoteerd staan hoe de voorziening de opstart zou regelen richting “het nieuwe normaal”. Het opstellen van dit plan moest gebeuren in samenspraak met het collectief overleg.  De collectieve overlegorganen zouden hierbij vanuit het VAPH ondersteuning aangeboden krijgen.

Uit meerdere getuigenissen tijdens de Commissie voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid bleek dat de beslissingen die in samenspraak genomen zouden moeten worden met de gebruikersraden toch nog te  vaak éénzijdig door de voorzieningen genomen werden.  Uit een eerdere schriftelijk vraag van mij bleek dat dit vooral kwam omdat de beloofde ondersteuning aan deze overlegorganen uit bleef of ze niet wisten waar ze terecht konden met de eventuele vragen die ze hadden. Het is belangrijk dat in de toekomst bij zulke ingrijpende beslissingen zoals bijvoorbeeld over een lockdown, bezoekregelingen,… de stem van de gebruikers gehoord wordt.

Ik wil dan ook een lans breken om vormingen te organiseren voor de leden van het collectief overlegorgaan. Het is belangrijk dat zij met voldoende bagage, met een gelijke kennis als de directie een beslissing kunnen nemen voor al de gebruikers.

Want er kan niet over maatregelen beslist worden die zulke impact hebben op het welzijn en de levenskwaliteit van deze gebruikers zonder dat deze groep zelf een stem heeft in wat er beslist wordt over hen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is