Heet van de naald! Conceptnota over een jongerenbudget

Door Tine van der Vloet op 27 april 2022
Heet van de naald! Conceptnota over een jongerenbudget

Een tijdje geleden polste ik naar het idee van een jongerenbudget voor jongeren die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken. Ik kreeg verschillende positieve reacties op dit idee waardoor ik besloot dit samen te voegen in een conceptnota. Deze conceptnota werd onlangs ingediend bij het Vlaams parlement. Ik licht het idee hierachter graag even toe.

De Vlaamse regering stelt jaarlijks binnen het budgettaire kader middelen ter beschikking voor zowel minder- als meerderjarigen met een beperking. Vandaag kunnen minderjarigen met een beperking beroep doen op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Dat is een budget dat het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) beschikbaar stelt om assistentie van een minderjarige thuis of op school te organiseren. Naast dit PAB kan een minderjarige beroep doen op zorg en ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum, een MFC. Waar ouders of een voogd zelf assistentie organiseren met een PAB, organiseert het MFC dit voor minderjarigen die daar verblijven.

Wanneer deze jongeren de overstap maken van minder- naar meerderjarigheid kunnen ze beroep doen op de procedure ‘PVB na jeugdhulp’. Het idee hierachter is dat zorg en ondersteuning die binnen de jeugdhulpverlening gegeven wordt noodzakelijk verlengd dient te worden vanaf de jongere meerderjarig wordt. Jongeren die thuis opgroeien zonder VAPH ondersteuning krijgen, wanneer ze meerderjarig worden geen persoonsvolgend budget.

Verder krijgen jongeren die in een MFC verblijven vaak een hoog budget voor dag- en nachtopvang. Dit heeft als gevolg dat ze ook een hoog budget krijgen op het moment dat ze de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken.  Ik stel mezelf de vraag of deze jongeren dit hoge budget wel nodig hebben op het moment dat ze meerderjarig worden. Deze jongeren hebben namelijk nog vaak een groot netwerk om zich heen en kunnen, zoals anderen, beroep doen op de reguliere diensten zoals RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp).

Daarom zou ik met deze conceptnota graag de mogelijkheid verkennen om te werken met een jongerenbudget voor jongeren die een MFC verlaten. Deze zullen beroep kunnen doen op zestig procent van het budget van de budgetcategorie waarin ze worden ingeschaald. Met het budget dat vrijkomt kunnen we jongeren helpen die geen VAPH ondersteuning kregen als minderjarigen. Enkel zo kunnen we met de huidige schaarse middelen mogelijks meer jongeren helpen.

Jongeren die als minderjarige een PAB kregen blijven de bestaande procedures volgen. Dit, omdat deze budgetten doorgaans veel lager liggen dan die van MFC-verlaters. Uiteraard zullen ook jongeren die 24/24 en 7/7 ondersteuning krijgen vanuit een MFC de huidige regels blijven volgen. Ik kreeg van verschillende stakeholders te horen dat dit een probleem is en wil hier met deze conceptnota iets aan veranderen. Zo wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de jongeren die VAPH ondersteuning kregen en jongeren die thuis opgroeiden.

Een verdere bespreking van deze conceptnota zal volgen in de commissie welzijn. Ik hou jullie zeker en vast op de hoogte van dit initiatief. Wil je zeker zijn dat je niets mist? Schrijf je dan via deze link in om op de hoogte te blijven van verdere ontwikkelingen.

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om mij te contacteren via //tine.vandervloet [at] n-va.be">tine.vandervloet [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is