Expeditie Zorg 2.0 – Op stap met VVSG

Door Tine van der Vloet op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn

Kinderopvang, thuiszorg, woonzorgcentra… dienstverlening die niet meer weg te denken is in een samenleving die steeds sneller evolueert en waarbij mensen steeds meer een beroep doen op de georganiseerde zorg. Lokale besturen investeren een flink deel van hun budget in kwaliteitsvolle voorzieningen voor jong en oud. De publieke zorgdiensten zijn trots op wat ze te bieden hebben. Hoog tijd om dit lokale verhaal ook te vertellen aan mensen met beslissingsbevoegdheid. Daarom organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van 2 tot 6 maart Expeditie Zorg 2.0 waarbij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke en leden van de commissie Welzijn van het Vlaamse Parlement even meedraaien in een lokale zorgvoorziening. Zo ondervinden ze hoogstpersoonlijk wat het is om in de zorg te werken. Tijdens hun bezoek schetsen de verantwoordelijken van de voorzieningen de kracht en betekenis van hun werk en wijzen ze ook op een aantal heikele punten, zoals bijvoorbeeld openstaande vacatures die maar moeilijk ingevuld raken.

In kader van deze Expeditie Zorg 2.0 werd ik samen met mijn medewerker om 8u15 verwacht in het Lokaal Dienstencentrum de Stede Akkers in Hoogstraten.  Daar hadden we afgesproken met Tine De Vriendt van VVSG. Zij zou ons die dag mee begeleiden. In het LDC Stede Akkers werden we opgewacht door Winny Vriens, medewerker ouderen en huisbezoekenteam van Hoogstraten en haar stagiaire Joke.

Als eerste hebben we het programma van de dag samen met Schepen van Zorg, Roger Van Aperen, overlopen en een korte uitleg gekregen wat het Lokaal Dienstencentrum allemaal aanbiedt.

Handicar

Daarna was het tijd voor actie! Charel van de Handicar stond ons al op te wachten om samen met hem op stap te gaan. De Handicar is een aangepaste bus met lift van de stad Hoogstraten waar inwoners die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten gebruik van kunnen maken om naar het dienstencentrum of ziekenhuis vervoerd te worden. Na het ophalen van 2 inwoners die bij het dagverzorgingscentrum verwacht werden, zijn ook wij hierbij aangesloten.

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers

Het dagverzorgingscentrum biedt plaats aan 12 gebruikers. Het Dagverzorgingscentrum Stede Akkers is opgericht voor hulpbehoevende personen vanaf 65 jaar, die overdag opvang en begeleiding nodig hebben en 's avonds weer kunnen toevertrouwd worden aan de zorg van het thuismilieu. Op deze manier worden de familieleden en mantelzorgers ook even ontlast van de zorgtaken, maar hierdoor kan de hulpbehoevende persoon wel langer in het eigen milieu blijven wonen. We maakte hier kennis met de huiselijk sfeer waarin er dagelijks een gevarieerde waaier van activiteiten aangeboden worden. Dit kan gaan van huishoudelijke activiteiten of activiteiten gericht op beweging of geheugen. Onder begeleiding van een zorgteam wordt er ook zorg op maat geboden en stimuleren ze  de zelfredzaamheid van de oudere zodat deze zolang als mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Na met de ouderen te hebben gekletst en koffie gedronken te hebben was het tijd voor de activiteiten en gingen wij door naar onze volgende stop.

Vergaderen met bewoners De Linde

We werden op de vergadering van de bewoners van Serviceflats De Linde verwacht. Op deze vergadering werden de bewoners op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen en welke veranderingen er plaatsvonden. Zo werd er toelichting gegeven over de klusjesdienst, welke wissels er van bewoners gebeurden, maar ook de praktische dingen als hoe de gezamenlijke ruimte ingericht is of de wegomlegging op de site door de werkzaamheden. Inbreng van de bewoners is hier erg belangrijk. We merkte ook dat dit een hechte groep was. Zeker ook omdat iedereen wel al iemand kende van voor ze in de serviceflats kwamen wonen. Zo waren de bewoners erg tevreden over het spontane ontstane oudjaarsavondfeestje. Dit gingen ze met Pasen weer doen was het besluit.

Wat brengt de toekomst?

Na de vergadering was het alweer tijd om bij onze volgende halte binnen het lokaal Dienstencentrum halt te houden. Dit was een uiteenzetting van Leon over wat de stad Hoogstraten doet op vlak van sociale dienstverlening, maar ook wat zij nog willen doen in de toekomst. Denk aan het uitrollen van een meerder dienstencentra, het uitbreiden van de “Goei Geburen”. Het is duidelijk dat de stad Hoogstraten nog vol goede ideeën zit om de samenleving warmer en hechter te maken. Hier kunnen veel gemeenten een voorbeeld aan nemen.

Na deze uiteenzetting kwamen we aan het einde van ons programma. Bij een lunch konden we nog wat napraten over deze geslaagde Expeditie zorg 2.0 met Tine van VVSG, Schepen Roger Van Aperen, Winnie en haar stagiaire van het lokaal dienstencentrum.

Op het einde van dit bezoek kreeg ik nog een mapje overhandigd door Tine van VVSG met punten waar zij samen met de lokale besturen nog extra aandacht voor vragen. Ik ga deze punten zeker en vast aandachtig doornemen en waar mogelijk neem ik ze graag mee naar het parlement om te bekijken wat ik hier kan in betekenen

Het was dan ook een zeer boeiende dag. Je leert het meeste uit de praktijk… Met andere woorden ik kijk al uit naar volgend jaar wanneer VVSG dit hopelijk nog een keertje organiseert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is