Eindelijk zicht op perspectief voor langstwachtenden in prioriteitengroep 2

Door Tine van der Vloet op 11 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn
Eindelijk zicht op perspectief voor langstwachtenden in prioriteitengroep 2

Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister van welzijn, Wouter Beke, aan dat er 20 miljoen euro wordt uitgetrokken voor wachtenden in prioriteitengroep 2. Er werd al een tijdje gesproken over een experiment met deelbudgetten, maar veel duidelijkheid hierover was er nog niet. Daarom besloot ik vandaag een actuele vraag te stellen tijdens de plenaire vergadering over de stand van zaken over het experiment in prioriteitengroep 2.

Ik stelde minister Beke de vraag wie er aan dit experiment zal kunnen deelnemen en wanneer dit van start zal gaan. De minister vertelde dat er een ontwerpbesluit van de Vlaamse regering klaarligt. Hij wil dit nu voorleggen aan de bevoegde adviesorganen waarna het richting de Vlaamse regering zal vertrekken. Op dit moment telt de wachtlijst van prioriteitengroep 2 4.424 personen. Volgens minister Beke zullen 1.137 personen die het langst op de wachtlijst staan kunnen deelnemen aan dit experiment.

Het experiment heeft meerdere doelstellingen. Zo wil men nagaan in welke mate de terbeschikkingstelling van een deelbudget een tijdelijke of alternatieve oplossing kan bieden. Verder wil men ook nagaan in welke mate de hoogste zorgnood kan worden ingelost en op welke manier het budget door de gebruikers zal ingezet worden.

Ik vroeg ook hoe dit experiment juridisch zal worden vastgelegd. De minister antwoordde dat dit door een apart besluit van de Vlaamse regering juridisch voldoende wordt afgedekt. Ook vertelde hij dat wachtenden recht blijven hebben op een volledig budget. Personen die het deelbudget weigeren zullen hiervan geen gevolgen ondervinden.

Daarnaast vertelde minister Beke dat personen op de wachtlijst in prioriteitengroep 1 snel hun budget zullen krijgen. Zo krijgen deze maand personen met een datum van 1 april 2020 hun budget ter beschikking gesteld. Het VAPH zal er volgens de minister alles aan doen om dit tempo te blijven volgen.  Momenteel ligt dat op ongeveer 12 maanden.

Ik ben zeer tevreden dat de beloofde middelen eindelijk zullen worden ingezet. Hopelijk volgt er snel meer informatie over wanneer de budgetten worden verdeeld. Ik wees de minister er ook op dat een duidelijke communicatie van zeer groot belang is. Tot slot haalde ik aan dat voldoende opvolging en evaluatie belangrijk is om dit experiment te doen slagen. Dit moet duidelijk maken hoe men omgaat met deelbudgetten, zowel de zorgvrager als de aanbieder. Hopelijk zal er snel en duidelijk gecommuniceerd worden, zodat wachtenden nog voor de zomer hun deelbudget krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is