Een overzicht van het zorgaanbod op Zorgwijs.be

Door Tine van der Vloet op 24 september 2020

Enkele maanden geleden verscheen een persbericht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap over het nieuwe platform Zorgwijs.be. Dit platform is opgericht door het VAPH samen met de VZW PVBwijzer. Zorgwijs moet een gebruiksvriendelijke en online oplossing bieden voor personen met een handicap die op zoek zijn naar een overzicht van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget.

 

Zorgwijs.be gaat in de toekomst alle zorgaanbieders bundelen op één platform. Op dit ogenblik kan u er al een compleet overzicht van alle vergunde zorgaanbieders vinden. Ook kunnen potentiele persoonlijke assistenten er hun diensten aanbieden zodat personen met een beperking makkelijk de gewenste zorg of dienst kunnen vinden. In de toekomst zal Zorgwijs.be het aanbod nog uitbreiden met de niet-vergunde zorginitiatieven. Zo bleek uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag aan de minister dat het aanbod op Zorgwijs.be in 2021 al zou worden uitgebreid met de het aanbod van de niet vergunde zorgaanbieders.

 

Zelf ben ik hier een groot voorstander van. Via schriftelijke vragen of vragen om uitleg bevraag ik de minister en zijn voorganger hier al sinds 2016 over. Ik ben dan ook heel tevreden dat hier nu eindelijk werk van gemaakt wordt. Het is noodzakelijk dat men elke vorm van zorg kan terug vinden op een website en niet enkel de vergunde zorgaanbieders. Regie in eigen handen is belangrijk, maar dan moet ook de aangeboden zorg transparant te vinden zijn.

Uiteraard is het belangrijk dat hier over gecommuniceerd wordt zodat zorgwijs.be bij het grote publiek bekendheid krijgt. De minister gaf me mee dat het VAPH hier mee aan de slag gaat door een nieuwsbericht op hun website en een artikel in het magazine Sterk te plaatsen. . Ook verspreiden gebruikersorganisaties en werkgeversorganisaties dit via hun eigen kanalen.

 

Hopelijk wordt dit een platform wat snel aan bekendheid wint. Zowel bij de zorgaanbieders als bij de zorgvragers. Want het is belangrijk dat personen die een zorgvraag hebben zich duidelijk en transparant kunnen informeren over wat de mogelijkheden zijn met het budget wat ze hebben en welke mogelijkheden ze in de buurt hebben.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is