Een nieuw perspectiefplan voor personen met een handicap?

Door Tine van der Vloet op 19 januari 2023
Een nieuw perspectiefplan voor personen met een handicap?

Met het Zorginvesteringsplan neemt de Vlaamse Regering het engagement om personen in prioriteitengroep 1 binnen de 18 maanden een persoonsvolgend budget te geven. Voor 1.100 personen uit prioriteitengroep 2 ging in december een proefproject met deelbudgetten van start. Ook werd er 20 miljoen euro voorbehouden voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Vorig jaar haalde minister van Welzijn, Hilde Crevits aan dat ze werk wil maken van een nieuw perspectiefplan voor personen met een handicap. Wat is de stand van zaken over dit nieuw perspectiefplan? Ik vroeg het de minister dinsdag tijdens de commissievergadering.

Minister Crevits gaf duidelijk aan dat ze samen met de sector werk wil maken van een nieuw perspectiefplan. Samen met haar kabinet is ze gesprekken aangegaan met de gebruikersorganisaties en ook via een aantal werkbezoeken houdt ze naar eigen zeggen de vinger aan de pols.

Ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is momenteel bezig met het voorbereidende werk. Er is de bevraging van een deel van de wachtenden in prioriteitengroep 3, een vernieuwing van het beleid inzake rechtstreeks toegankelijke hulp, het onderzoek van de effecten van het deelbudget in prioriteitengroep 2, een evaluatie van de noodsituaties, de instroom binnen de persoonsvolgende financiering en tot slot wordt er werk gemaakt van een nieuwe toeleidingsprocedure. Daarnaast voert het VAPH een meerjarenanalyse uit. Dit moet resulteren in een raming van de kost om alle te verwachten vragen naar zorg en ondersteuning te beantwoorden. Dit alles zal volgens de minister uiteindelijk resulteren in een nieuw perspectiefplan.

Ik wees de minister erop dat het belangrijk is alle wachtenden perspectief te geven en dit legislatuur overschrijdend. Het is belangrijk goed naar de gebruikers te luisteren en na te gaan hoe zij het zien. Voor deze personen moet er rust en duidelijkheid komen.

Tot slot wees ik erop dat ik hoop dat wij als commissieleden mee kunnen nadenken en discussiëren over een nieuw perspectiefplan alvorens dit wordt afgeklopt. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Ik volg dit dan ook met zeer veel belangstelling verder op.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is