Duidelijkheid over prijzen zorg personen met een beperking opnieuw uitgesteld

Door Tine van der Vloet op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn

Eén van de grote problemen die de invoering van de persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 bemoeilijkte is het constante uitstel van de verplichting tot het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Eerst diende er voor iedereen een individuele dienstverleningsovereenkomst te zijn tegen 1 januari 2017, nadien april 2017, vervolgens 1 januari 2018 en nu is duidelijk dat dit opnieuw wordt uitgesteld. Het belang van zo’n overeenkomst is dat, wanneer je ze hebt afgesloten, je duidelijkheid krijgt over de kost van je zorg.

 

Zolang je immers niet op papier kan zien hoeveel een dagdeel/uur/… zorg kost, blijf je in onwetendheid over hoeveel jouw ingekochte zorg kost. Zo kan je ook moeilijk gaan bekijken wat je alternatieven zijn om, al dan niet binnen dezelfde zorgaanbieder, je zorg in te kopen. De regie in eigen handen komt er immers pas wanneer je weet wat je betaalt voor je huidige zorg en wat het kost om een bepaalde zorg te krijgen die jij misschien liever wil.

 

Ik klaagde de onduidelijkheid bij minister Vandeurzen aan en kreeg te horen dat iedereen op 1 januari 2018 zijn uiteindelijke eindbudget zal weten. Degenen voor wie er nog een berekening van het budget diende te gebeuren zullen in december van het VAPH een brief krijgen met dit eindbudget. De individuele dienstverleningsovereenkomsten dienen dan uiterlijk 3 maanden later, op 31 maart 2018 te worden aangepast zodat iedereen kan zien hoeveel een dagdeel/uur/… zorg kost.

 

In afwachting van het afsluiten van deze overeenkomst dient een zorgaanbieder op dit ogenblik reeds transparant te zijn over de aangerekende kosten. Als gebruiker heb je via mijnvaph.be ook reeds een zicht op het aantal punten dat via cash of voucher wordt ingezet bij een vergunde zorgaanbieder. Op 31 maart 2018 is er dus eindelijk voor iedereen duidelijkheid over de kost van zijn zorg en wordt er opnieuw een stap gezet naar meer regie in eigen handen! De volledige vraag en het antwoord van de minister vind je hier terug.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is