Duidelijkheid gevraagd voor tolkuren bij Kind en Gezin

Door Tine van der Vloet op 4 juli 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet tolkuren

Op 3 juni legde ik minister Vandeurzen voor dat volgens mij ook diensten als Kind en Gezin zouden moeten werken met doventolken. In Vlaanderen kan iemand wel beroep doen op 'uren Leefsituatie.' Deze uren zijn echter beperkt, en het is dus belangrijk dat mensen deze uren daarom enkel aanspreken wanneer zij dit nodig hebben. Mijn mening is dat  essentiële diensten als Kind en Gezin, conform het VN-verdrag, net als bij rechtbanken kunnen aangeboden worden met een tolk voor doven en slechthorenden. Dit is zowel in het belang van het kind als van de ouders.

Ik heb dan ook de vraag gesteld aan de minister om dit met Kind & Gezin te bespreken. Unia bekwam onlangs dat voor politiedienst en rechtbank er een tussenkomst kwam voor een tolk. Dit is iets waarvan ik ook het belang al meermaals aanhaalde naar de minister toe. Ook ziekenhuizen en Kind en Gezin, diensten die rechtstreeks onder de minister vallen, dienen dus volgens mij in een tolk voor doven en slechthorenden te voorzien.

De minister gaf aan dat Kind en Gezin in 2017 in totaal 50 uren tolkdienst via leefuren voor zijn rekening nam voor 38 opdrachten. Kind en Gezin is echter niet verplicht om op deze manier te werken, ze kunnen ook rechtstreeks tolkuren boeken. Ik heb aangegeven dat indien Kind en Gezin de uren betaalt dit zeker een goede oplossing is. Het is wel belangrijk dat het duidelijk is dat deze mogelijkheid er is. Ik heb hierop gevraagd voor extra communicatie naar de ouders toe. Op de site van Kind en Gezin wordt immers niet duidelijk aangegeven hoe in een tolk kan voorzien worden. De minister beloofde hierop aan Kind en Gezin te vragen dat ze de nodige aandacht zouden geven aan de communicatie met de ouders.

Een ander spoor dat ondertussen is opgestart, is een project in het kader van innovatieve overheidsopdracht. Hiermee wordt gekeken om naar een meer flexibel en performant informaticaplatform toe te werken waarmee er vanop afstand kan getolkt worden. Ook dit spoor is zeker de moeite om te bestuderen, hiermee kunnen we immers efficiënter inzetten om met minder geld in meer tolkuren te voorzien.

Mijn volledige vraag en het antwoord van de minister vind je op deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is