Dringend nood aan duidelijke communicatie over zorgbudgetten voor minderjarigen

Door Tine van der Vloet op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
Dringend nood aan duidelijke communicatie over zorgbudgetten voor minderjarigen

Er is dringend nood aan duidelijke communicatie over zorgbudgetten voor minderjarige personen met een beperking.

Gisteren tijdens de Commissie Welzijn stelde ik Vlaams minister Wouter Beke de vraag of er nood is aan een duidelijke communicatie over de zorg voor minderjarige personen met een beperking.

In het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 is opgenomen dat minderjarigen die een residentiële setting verlaten kunnen overstappen naar een cashbudget. Volgende passage staat opgenomen in het besluit:

Net  zoals  bij  de  meerderjarigen  willen  we  een  zichtbare  ingreep  op  wachtlijsten  en wachttijden via persoonsvolgende budgetten (PAB). We bieden ook mogelijkheden voor kinderen en jongeren die kiezen om de residentiele setting te verlaten en over te stappen naar een cashformule. We zetten in op een verruiming van de bestedingsmogelijkheden van PAB. We herdenken het concept van MFC en zetten in op flexibiliteit, outcome gericht en ruimte voor sociaal ondernemerschap. We bieden  oplossingen  voor  complexe  situaties,  vaak  onder  toezicht  van  de  jeugdrechter,  via persoonsvolgende convenanten.

Over deze passage was geen communicatie van minister Beke. De vraag op welke manier dit zal verlopen blijft door hem onbeantwoord.

Ook drukte ik mijn bezorgdheden uit over de zorgbudgetten voor minderjarigen. Wanneer deze verdeeld worden is onduidelijk, maar ook deze vraag werd niet beantwoord.

Een duidelijke communicatie is zowel voor minderjarigen, ouders als voor de sector van groot belang. Hier zal ik op blijven hameren en met veel belangstelling verder opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is