Deelbudgetten in prioriteitengroep 2: hoe verloopt het proefproject?

Door Tine van der Vloet op 12 januari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

Het proefproject deelbudgetten ging afgelopen maand van start. De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 kregen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om deel te nemen aan dit project. Op dinsdag 10 januari stelde ik hier enkele vragen over aan minister van Welzijn, Hilde Crevits. Ik wees de minister erop dat een goede monitoring van dit project van groot belang is alsook perspectief voor de wachtenden. Ik zet de belangrijkste zaken over dit proefproject graag voor u op een rij.

 

Het deelbudget aanvaarden?

Personen kunnen zelf beslissen of ze het deelbudget al dan niet aanvaarden. Voor personen uit lagere budgetcategorieën is dit vaak een moeilijke afweging. Indien ze het deelbudget aanvaarden verliezen ze andere vormen van ondersteuning zoals rechtstreeks toegankelijke hulp, het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (BOB), de mantelzorgpremie, etc. Het is dus een moeilijke afweging die men dient te maken. De minister is zich wel degelijk bewust van dit probleem.

Geen invloed op de plaats op de wachtlijst

Minister Crevits benadrukte dat personen die het deelbudget al dan niet aanvaarden op dezelfde plaats op de wachtlijst blijven staan. Ze behouden ook hun oorspronkelijke prioriteringsdatum. De minister benadrukte dat het deelbudget niet het definitieve budget is. Het is nog onduidelijk wanneer deze personen hun volledig budget krijgen.

Het belang van goede opvolging

Een deelname aan het onderzoek is niet verplicht, maar de minister roept zoveel mogelijk mensen op om hieraan deel te nemen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Kenniscentrum Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVF). Via dit onderzoek zal onder andere nagegaan worden welke zorg mensen prioritair inkopen.

In beroep?

Personen die niet akkoord gaan met het deelbudget kunnen een verzoekschrift indienen bij de arbeidsrechtbank. Volgens minister Crevits zijn er tot nu toe vier personen naar de arbeidsrechtbank getrokken tegen de beslissing van de deelbudgetten. Een verzoekschrift indienen kan tot maart. Daarnaast wees de minister erop dat het proefproject werd goedgekeurd door de Raad van State. Volgens de Raad van State worden rechten van betrokkenen niet geschonden met dit pilootproject.

Belang van evaluatie en transparantie

Ik wees de minister erop dat een goede evaluatie van het proefproject zeer belangrijk is. De handicap van een persoon vermindert niet over de jaren heen. Als iemand behoefte heeft aan zeven dagen op zeven ondersteuning, dan zal een deelbudget naar alle waarschijnlijkheid niet volstaan.

Indien uit het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde personen wel toekomen met hun deelbudget, is het van belang de toeleidingsprocedure te herbekijken. Ik hoop dat de evaluatie duidelijkheid brengt. Tijd brengt raad…

Daarnaast hoop ik dat er uit de evaluatie naar voren komt waarom personen niet voor het deelbudget kiezen. Met rechtstreeks toegankelijke hulp, het zorgbudget (BOB) en de mantelzorgpremie hebben ze minder administratie en papierwerk dan met het persoonsvolgend budget. Ik wees de minister er nogmaals op dat we de administratieve last dienen te verminderen.

Tot slot gaf ik aan dat een nieuw perspectiefplan – dat al eerder werd aangekondigd door de minister – noodzakelijk is. Personen uit prioriteitengroep 2 en 3 hadden voorheen perspectief, maar dat is vandaag deels verdwenen. De minister zal naar eigen zeggen de taskforce opnieuw bij elkaar roepen en confronteren met alle onze bezorgdheden. Ik blijf dit uiteraard met zeer veel belangstelling verder opvolgen.

Indien minister Crevits met een perspectiefplan komt, is het belangrijk dat dit wordt besproken met de sector en met de Commissie Welzijn. Ik hoop dat het een plan wordt dat de verschillende legislaturen overschrijd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is