De nieuwe toeleidingsprocedure: implementatie voorzien in 2025

Door Tine van der Vloet op 29 maart 2023
Tine van der Vloet

De toeleidingsprocedure voor een persoonsvolgend budget zal vereenvoudigd worden. Dat staat te lezen in het Vlaams regeerakkoord (2019-2024). Overbodige systeemkosten worden geëlimineerd en de middelen die vrijkomen gaan naar extra persoonsvolgende budgetten. Deze nieuwe toeleidingsprocedure zal pas in 2025 geïmplementeerd worden, aldus minister van Welzijn, Hilde Crevits.

Wat zal er veranderen?

De nieuwe toeleidingsprocedure zal een klantgerichtere aanpak hanteren. Maar wat betekent dit nu concreet? De bepaling van de hoogte van het persoonsvolgend budget wordt naar achter geschoven. Personen zullen de budgethoogte pas te weten komen vlak voordat ze hun budget krijgen.

De budgethoogte zal dus actueel zijn op het moment van de terbeschikkingstelling en het budget wordt zo beter afgestemd op de noden die de persoon op dat moment heeft. Herzieningen van budgethoogtes worden hierdoor overbodig.

De nieuwe toeleidingsprocedure zal ook doelmatiger zijn. Het doorlopen van de budgetbepaling gebeurt pas op het moment dat er perspectief is op een terbeschikkingstelling. Het hele proces wordt dus gerichter doorlopen. Daarnaast heeft een persoon voldoende tijd om de besteding van het persoonsvolgend budget voor te bereiden.

Extra budget?

Volgens een eerste schatting zou deze nieuwe toeleidingsprocedure ongeveer 2,5 miljoen euro uitsparen. Dit komt doordat de ondersteuningsplannen en zorgzwaarte-inschalingen beperkt worden.  Wat er met de vrijgekomen middelen zal gebeuren is nog niet duidelijk.

Ten vroegste in 2025?

Volgens minister Crevits zijn de grote lijnen van de nieuwe toeleidingsprocedure uiteengezet en krijg het een concrete invulling. Er wordt toegewerkt naar een implementatie in 2025, aldus de minister. Het zal dus nog enige tijd duren voordat deze procedure in het leven geroepen wordt.

Al sinds januari 2021 stel ik vragen over de vereenvoudiging van de toeleidingsprocedure. In het regeerakkoord 2019-2024 staat te lezen dat de minister hier deze legislatuur werk van zal maken. Het is dus zeer jammer dat de minister dit regeerakkoord niet nakomt en dat de nieuwe toeleidingsprocedure pas 2025 in het leven geroepen zal worden.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is