Bouwstenen persoonsvolgende financiering minderjarigen moet het huis overeind houden!

Door Tine van der Vloet op 23 juli 2020

De vorige Vlaamse regering heeft het besluit genomen dat er, net zoals bij volwassenen met een beperking, ook voor kinderen en jongeren met een beperking een persoonsvolgende financiering (PVF minderjarigen) zou moeten komen. Dit kon ik dan ook alleen maar toejuichen.

Onder toenmalig minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zijn er bouwstenen opgesteld waar het PVF minderjarigen rond gebouwd zou worden. Deze bouwstenen zijn op 24 mei 2019 door de Regering Bourgeois goedgekeurd. Deze bouwstenen bevatten onder andere het helder maken van de vraag en de planning van de ondersteuning, het objectiveren van de behoefte aan ondersteuning, het vaststellen van de prioriteiten, de budgetcategorieën, hoe en bij wie het toegekende budget besteed kan worden en de hoe dit PVF gefaseerd ingevoerd kan worden. Dit was de basis van het PVF minderjarigen ofwel de fundering van het akkoord

Ook moet er bij het invoeren van het PVF minderjarigen rekening gehouden worden met de wat de behoeftes zijn van het kind, zowel voor de thuissituatie als in de ontwikkeling. Het PVF moet ook afgestemd worden op andere tegemoetkomingen voor zorg en ondersteuning zodat de draagkracht van het gezin kan worden versterkt. En tot slot moet het mogelijk zijn om combinaties van ondersteuning te financieren met dit budget. Denk maar aan kinderopvang of ondersteuning op school.

Met deze  bouwstenen was het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap langzaam begonnen met het bouwen aan het huis wat de Persoonsvolgende financiering zou moeten worden. Zo werd er een taskforce PVF minderjarigen opgericht die de invoering van het systeem moest voorbereiden, er werden oproepen gedaan waar minderjarigen met een beperking konden op inschrijven om een nieuwe inschaling van zorgzwaarte te testen. In 2020 zouden de eerste stappen gezet moeten worden naar een persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een beperking!

Maar toen kwam ook hier de coronacrisis om de hoek kijken.

De taskforce werd ondertussen gereduceerd tot een kerngroep, de testfase voor het inschalen van de zorgzwaarte werd op pauze gezet en de vooropgestelde deadline van juni 2020 zou niet meer gehaald worden. Omdat ik dat al een tijdje zag aankomen, heb ik dit meermaals bevraagd in de commissie welzijn!

Het huis wat zorgvuldig was opgebouwd met de verschillende bouwstenen begon op zijn grondvesten te wankelen. Het is nu dan ook van het grootste belang om er over te waken dat het huis met de verschillende bouwstenen overeind blijft. Haal een bouwsteen weg en we krijgen een wankele constructie die op een gegeven moment zal instorten.

Deze bouwstenen moeten hoe dan ook overeind blijven om er voor te zorgen dat het PVF minderjarigen op een doordachte manier wordt ingevoerd en vooral dat het bouwwerk, wat nu al half afgewerkt is, wordt afgewerkt tot wat er gepland was. Het kan niet de bedoeling zijn om de invoering van het PVF minderjarigen op lange baan te schuiven of helemaal niet meer in te voeren. Het blijft belangrijk dat personen met een beperking de regie over hun eigen zorg in eigen handen kunnen nemen. Alleen zo kan de zorg voor deze kinderen alleen maar meer vraag gestuurd worden in plaats van uit te gaan van het aanbod wat aanwezig is.

Het PVF minderjarigen is in de commissie welzijn verschillende keren aan bod gekomen door de vragen die ik hierover aan de minister gesteld heb. Helaas bleef het antwoord van de minister steeds vaag of nietszeggend. N-VA wilt niet dat dit op een de lange baan wordt geschoven en kijkt dan ook uit naar wat de kerngroep zal voorstellen. Jammer genoeg zijn er gaande weg steeds meer experten uit de kerngroep gehaald. Beslist men hier dan over de hoofden van de mensen heen? Of verzanden we hier weer in een discussie met de projectgroep en komt er alsnog geen oplossing uit de bus.

Dat de timing niet gehaald kan worden is al lang duidelijk. Ergens wordt dit hele project afgeremd en dat kan ik alleen maar betreuren. Ook kinderen en jongeren moeten zelf kunnen kiezen hoe zij de zorg organiseren en dit  samen met hun ouders en met hun omgeving. Het kan niet zo zijn dat je op basis van keuze voor een bepaalde zorg je langer zou moeten wachten dan dat je een andere vorm zou kiezen. Iedereen moet de vrije keuze hebben om te kunnen kiezen welke zorg zij het beste achten voor zichzelf. Om deze redenen vind ik het dan ook zo belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het PVF minderjarigen.

Ook hier moeten we gaan van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg! En eigenlijk had dat er al moeten zijn…

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is