Bestedingsmogelijkheden persoonlijk assistentiebudget eindelijk verruimt

Door Tine van der Vloet op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn
Bestedingsmogelijkheden persoonlijk assistentiebudget eindelijk verruimt

Herinnert u zich het filmpje ‘Veerkracht in de zorg’ nog? Daarin vertelde Xavier Lesenne, vader van een dochter met een beperking, dat ze moeilijkheden hadden met het vinden van hulp en ondersteuning voor hun dochter. Ik vertelde toen dat de zorg die met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) kan ingekocht worden zeer beperkt is en dat ik dat zeer graag zou veranderen. In het filmpje vertelde ik dat ik hier werk van zou maken en dat heb ik ook meteen gedaan, want vandaag stond dit op de agenda van de ministerraad. Goed nieuws dus, want de bestedingsmogelijkheden van het PAB worden verruimd waardoor er dus meer mogelijk wordt! Graag deel ik met u mee wat er zal veranderen.

Het optrekken van het maxima bij het inkopen van kortdurende ondersteuning

Tot op heden konden PAB-budgethouders slechts 92 nachten per kalenderjaar inkopen met hun PAB, waardoor niet iedereen de zorg en ondersteuning kon organiseren die het meest tegemoetkomt aan de zorgnood.

De grens voor het inkopen van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum (MFC) en kortdurende woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder of een ouderinitiatief wordt nu opgetrokken naar een maximum van 155 nachten per kalenderjaar. Om diezelfde reden wordt ook het maximum aantal dagen dat dagondersteuning met het PAB kan worden betaald, opgetrokken naar 155 dagen.

Ook het inkopen van begeleiding vanuit een MFC of vergunde zorgaanbieder wordt uitgebreid. Zo zal men voortaan tot 104 begeleidingen per kalenderjaar kunnen inkopen met het PAB. Er wordt ook niet langer een verschil gemaakt tussen het maximale aantal ambulante en mobiele begeleidingen.

Inkopen van vervoer

Om gebruikers meer vrijheid te geven en om een betere afstemming te krijgen met het persoonsvolgend budget wordt het mogelijk om met het PAB de kosten van vervoer te vergoeden. Dit met uitzondering van de kosten voor vervoer die reeds gesubsidieerd worden.

Inkopen van maximum 155 dagen schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang

Het was reeds mogelijk om kortdurende dagondersteuning in te kopen bij het door het VAPH vergunde/geregistreerde zorgaanbieder. Er kon nog geen dagondersteuning worden ingekocht bij een MFC. Dit wordt nu wel mogelijk gemaakt. De combinatieregeling MFC–PAB blijft bestaan, maar indien personen voor deze optie kiezen wordt het PAB verhoudingsgewijs verminderd.

Deze verruiming is een goed begin, maar we zijn er nog lang niet. Op dit moment wordt er enkel ingezet op de ‘quick wins’, een aanpassing van de huidige regelgeving die geen complexe discussies of grote aanpassingen vraagt. Met het Zorginvesteringsplan kondigde minister Beke ook aan dat de mogelijkheid geboden moet worden om een residentiële setting te verlaten en over te stappen naar een cashformule. Wanneer deze mogelijkheid er komt blijft vaag. Ik blijf dit met veel belangstelling verder opvolgen en hou mijn vinger aan de pols.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is