Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor zorgbehoevenden

Door Tine van der Vloet op 13 juni 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet vlaamsparlement.tv

Op 6 juni ging ik in debat over het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit voor zorgbehoevenden. Dit debat kwam er naar aanleiding van een conceptnota die Open VLD indiende. In vele van de aangehaalde punten kan ik mij vinden, al kunnen er ook nog wat dingen worden bijgeschaafd. Het belangrijkste is echter dat dit thema uit de taboesfeer wordt gehaald, niemand is erbij gebaat dat seksualiteit bij personen met een beperking of ouderen onbespreekbaar is.

 

Wat mis ik vooral nog in de nota? Ik wil pleiten voor meer inzet om het taboe rond dit onderwerp te doorbreken. Dit kan bijvoorbeeld door het aan bod te laten komen in de media, niet alleendoor toelichtingen te geven aan voorzieningen, maar zeker ook aan gebruikersraden, ouders, en de zorgbehoevende zelf. De conceptnota is mijns insziens te sterk gericht op de voorzieningen.

 

Ook willen we aandacht vragen voor partners die samenleven met personen die, bijvoorbeeld door een slepende ziekte, niet meer tot die seksuele beleving komen. Ook daar hangt nog een taboesfeer rond voor beide partners. Ook hier zou begeleiding dus zeker welkom zijn.

 

Aditi is het kenniscentrum voor Advies, informatie en ondersteuning betreffende seksualiteit voor mensen met een beperking en ouderen. Ik denk dat vanuit Vlaanderen een financiering nodig is voor bepaalde taken die Aditi uitvoert. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het geven van vorming, seksuele voorlichting enzovoort.

 

Mensen met een beperking kunnen het advies ook met hun persoonsvolgend budget inkopen. Vaak ontbreekt het hen echter aan ruimte omdat hun zorgbudget volledig naar de voorziening gaat waar ze verblijven. Er kan dus nog werk gemaakt worden om voorzieningen mee te laten denken in hoe mensen ook voor deze nood budget kunnen vrijmaken. Voor andere doelgroepen, zoals senioren, is de omschakeling naar een persoonsvolgend budget ook een manier om mensen de keuze te laten om hun budget voor deze diensten in te zetten. 

 

Kortom, voor ons is een expertisecentrum zeker nodig, het is echter belangrijk om niet naast elkaar te bestaan, maar een samenwerking tussen Sensoa, Pasop vzw, Ghapro vzw is dan ook nuttig en nodig.

 

Het hele debat kan je ook terugzien in onderstaande video:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is