Begrotingsbespreking 2017 voor personen met een beperking

Door Tine van der Vloet op 21 december 2016, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

Vandaag stond de bespreking van de begroting voor 2017 op het programma, waarbij ik het luik personen met een beperking voor mijn rekening nam. Ik heb hierbij de positieve zaken aangehaald en ook enkele kritieke punten aan de minister voorgelegd.

 

Vanaf 1 januari 2017 is er de omslag van het systeem, hetgeen heel wat mogelijkheden zal meebrengen voor mensen met een beperking. Het uitbreidingsbudget van 117,5 miljoen euro voor 2017 is hierbij enorm belangrijk. Dit zal zorgen dat heel wat nieuwe mensen ook in het systeem kunnen instappen. De Vlaamse Regering loopt zo  voor op het nooit eerder geziene groeipad van 330 miljoen euro dat ze deze legislatuur beloofden voor personen met een beperking.

 

De bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven was duidelijk: “In 2017 werkt de Vlaamse regering verder aan het wegwerken van de wachtlijsten en de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF). Van het uitbreidingsbeleid in 2017 voor personen met een beperking wordt 52 miljoen voorzien voor nieuwe persoonsvolgende budgetten. Daardoor kunnen in 2017 minstens 1700 mensen eindelijk weg van de wachtlijst.”

 

Het is enorm belangrijk dat de budgetten vanaf nu eindelijk persoonsvolgend zullen zijn en zo kunnen worden ingezet. Hierbij zal er ook eindelijk een oplossing zijn voor de jongvolwassenen, die totnogtoe opnieuw op de wachtlijst kwam wanneer ze 18 jaar werden. Ik kreeg deze week in het antwoord van de minister concrete datums wanneer zij hun budget toegewezen zullen zien. Eindelijk zal deze Vlaamse Regering hiermee een definitieve oplossing geven voor deze mensen en dus de onzekerheid van opnieuw op zorg te moeten wachten wegnemen!

 

Ook enorm belangrijk in de omschakeling is dat mensen vanaf nu zelf zullen kunnen kiezen wanneer ze een omschakeling van budget willen. Er zijn heel wat nieuwe mogelijkheden en ook bestaande mogelijkheden waarvoor je zal kunnen kiezen. De Groene zorginitiatieven zijn er hier eentje van. Ik heb  de minister er nogmaals op gewezen dat de regelgeving hiervoor snel rond dient te zijn. Ik hoor van heel wat mensen die willen starten op deze manier en mensen die op deze manier werken dat ze duidelijkheid willen rond hun mogelijkheden. We dienen deze zo snel mogelijk te geven zodat het aanbod vanaf 1 januari zo uitgebreid mogelijk kan starten. Ook zal het aanbod dat nu bestaat vanaf 1 januari versterkt worden door andere niet-erkende zorgaanbieders. Ik had bij de bespreking van de beleidsbrief in de commissie al gevraagd om ook hiervan een zo goed mogelijk overzicht te maken van deze nieuwe mogelijkheden. Zo heeft iedereen een zo duidelijk mogelijk overzicht van wat hij aan zorg kan inkopen. Ik ben blij dat het VAPH toen aangaf het logisch te vinden dat de informatie van het VAPH en van de sociale kaart geïntegreerd zouden worden. Ik deed nogmaals de oproep om zo snel mogelijk een overzicht van zowel de erkende als niet-erkende zorgaanbieders en hun aanbod te organiseren, zodoende de mensen duidelijkheid te geven over wat de mogelijkheden zijn. Onder meer de VAPH-website blijft ontoegankelijk, het uitwerken van een volledig, toegankelijk overzicht zou een mooi voorbeeld zijn van hoe communicatie wel kan!

 

Ten slotte heb ik aangehaald dat elke vorm van verandering twijfel en ongerustheid meebrengt, maar dat ik ervan overtuigd ben dat de introductie van PVF een verandering is die vooruitgang boekt, en deze vooruitgang is zeker nodig in deze sector!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is