Begroting Welzijn 2015

Door Tine van der Vloet op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Welzijn

Vandaag was het mijn eerste optreden in de plenaire vergadering, en meteen ging het over de begroting 2015. Hierbij heb ik verwezen naar de accenten in het uitbreidingsbeleid die volgens mij het belangrijkste zijn en heb ik enkele van mijn bezorgdheden aan de minister geuit.

Van de 65 miljoen euro aan uitbreidingsbudget in Welzijn in 2015 is 40 miljoen voor personen met een beperking, de volgende maatregelen zijn voor mij het belangrijkst om aan te stippen:

- De verhoging van het budget voor woningaanpassingen met 2 miljoen euro voor (verbouwing, aanvullende uitrusting, domotica,...), hetgeen mooi en nodig is, deze versterking past binnen het Perspectiefplan 2020. Investeren in aangepaste woningen verhoogt de zelfzorgmogelijkheden van personen met een handicap, hetgeen bijdraagt aan een mogelijkheid om inclusiever te leven in onze samenleving.
 

- Daarnaast ben ik blij te zien dat er ten minste 7,75 miljoen wordt vrijgemaakt binnen het budget voor niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor PAB (Persoonlijk assistentie Budget). Ook dit is belangrijk in het inclusie-verhaal omdat de mensen zelf grotendeels kunnen beslissen hoe ze deze middelen inzetten.
 

- De investering van 1,92 miljoen voor de financiering van een Centrum voor Gedragsstoornissen bij jongeren met een verstandelijke beperking en autisme en met een zware zorgbehoevendheid is zeker nodig en nuttig! Het is wel spijtig dat wij een deel van ons uitbreidingsbudget hieraan dienen te besteden doordat de middelen voor dit  project niet zijn mee overgekomen met de zesde staatshervorming. Had de overdracht hadden wij dit geld zeker zo nuttig kunnen besteden, er zijn uitdagingen genoeg en zeker binnen deze sector!
 

- Ook alle andere middelen van het uitbreidingsbeleid zijn uiteraard belangrijk, hier ben ik niet verder op ingegaan, maar ik ben uiteraard blij dat alle middelen van het uitbreidingsbeleid rechtstreeks naar de mensen gaan.

 

Ook had ik nog enkele bezorgdheden die ik aan de minister wilde meegeven:

 

- De 40 miljoen uitbreidingsbeleid voor 2015 is de start van de meerjarenplanning waarin 330m EUR voorzien is aan uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking. Ik heb mijn hoop geuit dat hierbij dit geld in een zo groot mogelijke mate kan ingezet worden op trap 2 van het nieuwe decreet Persoonsvolgende Financiering, namelijk de niet Rechtstreeks Toegankelijk Hulp. Hiermee zullen we op de beste manier bijdragen aan het wegwerken van de wachtlijsten, hetgeen de prioriteit moet blijven van de inzet van deze middelen.
 

- Verder had ik nog een vraag bij het performant leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. De minister zei het hulpmiddelenbeleid te willen richten op personen met of zonder handicap, ook ouder dan 65 jaar. Mijn belangrijkste bedenking hierbij is echter dat het belangrijk is om qua budget toch minstens een afgebakend deel te voorzien voor personen met een handicap, zoniet dreigt hun ganse hulpmiddelenbeleid te verwateren door de vergrijzing. Daarom heb ik de minister gevraagd om de budgetten voor dit beleid op te delen zodat het zeker is dat voor de personen met een handicap het budget niet daalt.

De video van mijn uiteenzetting vind je hieronder: 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is