Afstemmingsoverleg per zorgregio; ervaringsdeskundigen welkom!

Door Tine van der Vloet op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Welzijn
Tine van der Vloet

Op 9 januari 2018 stelde ik een mondelinge vraag (nr. 654) in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verdwijnen van de raden van gebruikers onder het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH). De minister gaf toen mee dat er een afstemmingsoverleg in de plaats kwam. Ik vroeg ondertussen schriftelijk naar meer informatie over het doel van het overleg, en of er ook ervaringsdeskundigen konden deelnemen.

 

Overleg in 16 zorgregio’s

Het driejaarlijkse afstemmingsoverleg zal plaatsvinden in 16 regio’s in Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze vergadering wordt informatie gegeven over de regelgeving, worden de kerncijfers gepresenteerd (gespecificeerd naar de regio) en wordt ook ruimte voorzien voor lokale intersectorale of handicapspecifieke initiatieven en hun voorstellen. Het is de bedoeling om op deze manier (potentiële) aanbieders in een regio te laten nadenken over hoe ze hun aanbod maximaal kunnen afstemmen op de vragen van personen met een handicap. De minister bevestigde dat de data voor het overleg ondertussen werden doorgegeven.

 

Ook ervaringsdeskundigen zijn belangrijk!

 

Ik vroeg verder specifiek hoe de ervaringdeskundigheid vanuit de gebruikersraden niet verloren te laten gaan. De minister gaf aan dat ervaringsdeskundigen als vertegenwoordiger van een gebruikersvereniging zullen kunnen aansluiten bij het afstemmingsoverleg. Zij kunnen hun contactgegevens bezorgen aan het team regionale coördinatoren van het VAPH. Andere deelnemers aan het overleg zullen de zorgaanbieders, al of niet vergund door het VAPH, de bijstandsorganisaties, de diensten ondersteuningsplan en de intersectorale partners zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is