44 procent van de personen met een beperking vindt niet de informatie die hij/zij zoekt op de website van het VAPH

Door Tine van der Vloet op 2 februari 2023
44 procent van de personen met een beperking vindt niet de informatie die hij/zij zoekt op de websit

In oktober van vorig jaar lanceerde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een gebruikersonderzoek via de website. Het doel van het onderzoek is na te gaan wat er beter kan aan de website van het VAPH. 44 procent van de personen met een beperking geeft aan niet te kunnen vinden wat hij/zij zoekt op de website van het VAPH.

Het VAPH zal overstappen op een meer actuele versie van de software voor het onderhoud en beheer van de website. Via het gebruikersonderzoek wil men nagaan of er verbeterpunten zijn die meegenomen kunnen worden. Het VAPH hoort namelijk van gebruikers dat deze niet altijd kunnen vinden wat ze zoeken. Met het gebruikersonderzoek wil het VAPH dit in concrete cijfers gieten. In totaal namen er 633 personen deel aan dit onderzoek.

Het onderzoek zal niet online gepubliceerd worden. De resultaten dienen voor het bijsturen van de inhoud en van de manier van presenteren van de informatie op de website. Dat is in mijn ogen jammer, want ik had graag gezien welke zaken er allemaal beter konden volgens gebruikers zelf.

60 procent van de deelnemers gaf aan de informatie gevonden te hebben die hij/zij zocht. Daarbij maakt het onderzoek duidelijk dat respondenten werkzaam in de sector makkelijker vinden wat ze zoeken dan personen met een beperking en hun omgeving (77 procent ja-antwoorden tegenover respectievelijk 56 procent ja-antwoorden). Dit betekent dat 44 procent van de personen met een beperking de informatie die hij zoekt niet kan vinden.

De volgende zaken zijn volgens de gebruikers onduidelijk:

  • De procedures – hoe moet ik…?
  • De toepasbaarheid – wanneer kom ik in aanmerking voor…?
  • De diagnose – welk ziektebeeld heb ik?
  • Moeilijkheden met het gebruiken van de website (bijvoorbeeld moeilijkheden bij het inloggen van eID in mijnvaph).
  • Het niet kunnen vinden van specifieke documenten.
  • Het niet vinden hoe men vragen over het eigen dossier kan stellen.

Het is goed dat het VAPH dergelijk gebruikersonderzoek uitvoert. Ik verneem vaak van personen met een handicap dat ze de weg naar de juiste informatie moeilijk of niet kunnen vinden. Hopelijk gaat het VAPH actief aan de slag met de onderzoeksresultaten en zal de informatie in de toekomst voor iedereen vlot bereikbaar zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is