1,6 miljard euro voor personen met een handicap

Door Tine van der Vloet op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Welzijn
1,6 miljard euro voor personen met een handicap

Vlaanderen zal deze legislatuur 1,6 miljard euro investeren om personen met een handicap perspectief te geven. Met het zorginvesteringsplan zullen volwassen personen met een handicap die bovenaan de wachtlijst staan binnen de 18 maanden hun persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld krijgen.

Binnen prioriteitengroep 1, waar personen met de meest acute zorgnood inzitten zullen alle gevraagde budgetten ter beschikking gesteld worden voor personen met een toekenningsdatum tot 31/12/2020. Er zal 117 miljoen euro geïnvesteerd worden om 2.690 Vlamingen een persoonsvolgend budget te geven. Wie een vraag heeft met als prioriteringsdatum 31.12.2019 of vroeger, zal het persoonsvolgend budget tussen midden juli en eind september 2021 ter beschikking krijgen. Voor vragen met een prioriteringsdatum van 01.01.2020 tot en met 31.12.2020, zullen de budgetten daarna stapsgewijs ter beschikking gesteld worden, afhankelijk van het afronden van de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget en het ontvangen van een definitieve beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget. De eerste terbeschikkingstellingen voor deze groep zullen tussen eind september 2021 en midden 2022 stapsgewijs verstuurd worden. Voor vragen met een prioriteringsdatum vanaf 01.01.2021 waarvoor de aanvraagprocedure is afgerond en waarbij er een beslissing tot toewijzing is, wordt de wachttijd vanaf dan teruggebracht tot 18 maanden.

Ook voor prioriteitengroep 2 en 3 is er nood aan perspectief. Er wordt gekeken welke pistes er voor prioriteitengroep 2 kunnen uitgewerkt worden. Voor prioriteitengroep 3 zal er een onderzoek gebeuren naar welke ondersteuning mogelijks sneller verlichting kan bieden. Daarvoor zal er een bevraging gebeuren binnen deze groep. Op deze manier zal er niet enkel een zicht verkregen worden op de acute zorgvraag, maar ook op de mogelijke alternatieve oplossingen die er kunnen geboden worden.

Zelfs met de huidige financiële middelen is er meer nodig om personen met een beperking perspectief te bieden. Er zal daarom ook 20 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) om personen uit prioriteitengroep 2 en 3 verder te helpen.

Ik ben zeer tevreden dat er eindelijk een budget en perspectief komt voor personen met de meest dringende zorgnood. We zijn al lang vragende partij om perspectief te bieden aan personen die op de wachtlijst staan. Wel houden we de vinger aan de pols voor de grootste groep wachtenden, namelijk personen uit prioriteitengroep 2 en 3. Bovendien is inzetten op RTH een goed idee, maar enkel als dit vraaggestuurd kan worden in de toekomst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is