Welzijn

Een zeer ruime commissie waartoe o.a. gezinsbeleid,  jeugdbescherming, ouderenbeleid en gehandicaptenzorg  behoren. Hiernaast zit ook het OCMW-beleid, het algemeen welzijnswerk en samenlevingsopbouw in deze commissie. Binnen onze fractie ben ik specifiek het aanspreekpunt voor personen met een handicap

Nieuws over dit onderwerp

Uitbreidingsbeleid 2018 is groter en persoonsvolgender dan voorzien

Op 9 februari 2018 werd door de Vlaamse regering het extra uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking en de verdeling ervan goedgekeurd. Goed nieuws is dat er meer budget voorzien wordt én dat …

Een breder aanbod in de zorg krijg je pas wanneer er een gelijk speelveld is

Het is belangrijk dat personen met een beperking een keuze kunnen maken. Hierbij zou het niet mogen uitmaken of ze nu een persoonlijk assistent aannemen, gezinszorg aanspreken of hun zorg bij eender …

7 tot 9 maanden voor beslissing tot persoonsvolgend budget

Ik heb bij minister Vandeurzen de cijfers opgevraagd over de ingediende ondersteuningsplannen, deze moeten uiteindelijk leiden tot de toewijzing van een persoonsvolgend budget. Uit de cijfers blijkt …